Att få ett filnamn

July 8

Om du skriver ett VBA-makro i Excel, kan du ha ett behov av att låta användaren ange en fil som de vill från disken. Lyckligtvis kan du komma åt standard dialogrutan Öppna inifrån VBA och använda den för att återvända bara ett filnamn. Följande exempel subrutin visar hur detta görs:

Sub GetFName ()
Dim fname As Variant
Dim Msg As String

Fname = Application.GetOpenFilename ()
Om fname <> False Sedan
Msg = "Du valde" & fname
MsgBox Msg
Else
"Avbryt trycktes
End If
End Sub

När du kör det här makrot ser du standard dialogrutan Öppna används i Excel. Användaren kan välja en fil, och när de klickar på Öppna, är filnamnet (inklusive hela sökvägen) delas variabeln fname. Om användaren klickar på knappen Avbryt, sedan fname lika med False. (Alltså testet för att i koden.)

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (11635) gäller Microsoft Excel 2007 och 2010. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Att få en filnamn.