Vad är en cement Wall?

February 5

Cement väggar är omslutande strukturer som är konstruerade av cementblock eller andra betongelement. En cementvägg kan användas som en stödmur för land eller vatten, eller som en skyddande struktur placerad runt omkretsen av egendom. Den cement vägg kan vara ett litet dekorativt element eller en hög funktionell vägg som effektivt ger både skydd och avskildhet för individer inom ramarna för väggen.

En av fördelarna med cement väggen är dess hållbarhet. Till skillnad från metall eller träväggar, har en välbyggd betongvägg upp mycket väl till alla typer av väder. Som ett resultat, kan väggen vara på plats i årtionden innan byte är nödvändigt. Detta gäller särskilt om den cement som används i skapandet av väggen behandlas med ett tätningsmedel av någon typ.

En cementblocket vägg har också fördelen av att vara relativt billig att konstruera. Montering betongblock i en vägg kräver mindre av ett utlägg av medel. Även om den grundläggande väggen inte är lika attraktiv eller dekorativ som andra typer av ytterväggar, har materialet svarar bra på tillsatsen av en dekorativa beklädnads som kan hjälpa cement väggen att synas mycket dyrare än de verkliga kostnaderna.

Den cement eller aska block konstruktion kan uppnås genom inrättande av ett formulär för att underlätta placeringen av varje cementblocket i sekvensen. I de flesta fall är den form ingenting mer än ett mönster som skapas med användning av trä och tråd. Blocken glida in på plats, fästs med användning av betong mellan varje block, och tillåts att sätta på plats. När en sektion av cement väggen är tillräckligt i stånd att förbli på plats utan form drivs trä stöden och serier av trådar avlägsnas och en annan sektion av väggen kan slutföras.

Cement väggar används i bostäder, kommersiella och statliga miljöer. En betongvägg kan ge en hel del av privatlivet runt hemmet, vilket gör det möjligt för de boende att njuta av aktiviteter utan att väcka uppmärksamhet grannar och andra som passerar fastigheten. En vägg uppbyggd kring en kommersiell anläggning som en produktionsanläggning kan ge trygghet och göra det lättare att förhindra stöld av råvaror, färdiga varor och utrustning. En cementvägg restes kring en statlig verksamhet som ett fängelse bidrar till att intagna förblir inspärrade och utomstående inte kan interagera med fångarna utan att gå via auktoriserade förfaranden.

  • Aska block kan användas för att bygga cement väggar.
  • Torrt cementpulver.
  • Väggar uppfördes runt ett fängelse hjälper till att hålla fångar fängslade.