Vad är involverad i stränggjutning av stål?

February 17

Den kontinuerliga gjutningen av stål är en tillverkningsprocess som används för att skapa profiler av stål, som sedan kan transporteras för användning vid tillverkning av ett brett sortiment av stålbaserade produkter. Gjutning utvecklades först under mitten av 20-talet och tjänar som ett medel för att mer effektivt framställa smält stål i ett stelnat material som kan transporteras och lagras med större lätthet. Tillsammans med medhjälp i att göra det lättare att förvara produkten, kan processen med gjutning också bidra till att höja kvaliteten på blomningarna eller plattor som skapas, samt öka produktionstakten i jämförelse med äldre metoder.

Det allmänna förfarande som används vid kontinuerlig gjutning av stål kräver upphettning av stålet i en syre- eller elektrisk ugn, som producerar den smälta produkten för användning i gjutning. Därifrån är den smälta produkten öses i en skänk och transporteras till gjutningsmaskiner. Skänken är fäst till en anordning som är känd som en tapplåda och roteras långsamt i läge så att det smälta stålet hälls in i tapplådan. Produkten flyter sedan in i en koppar mögel som hålls vid en konstant temperatur med hjälp av kontinuerlig exponering för vatten.

Även i kopparform, det förfarande för kontinuerlig gjutning av stål går vidare till inställningsprocessen. När vattnet som omger formen hjälper till att gradvis kyla det smälta stålet, börjar produkten att stelna. Vid en viss punkt, är formen förflyttas genom ytterligare faser av operationen, fortsättningsvis låta stålet svalna under kontrollerade förhållanden. När den önskade nivån av stel uppnås, kan produkten extraheras från formen och sedan arbetade med användning av flera olika typer av enheter. Detta kan innebära att köra stålet genom vad som är känt som en strängstyran för att räta stålet till en lång sträng. Vid andra tillfällen kommer stränggjutning av stål bära anlöp ämnena med hjälp av facklor för att möjliggöra ytterligare formning och förfining av billets. I vissa fall är det gjutna stålet utsätts för en process som kallas varm laddning, vilket gör det möjligt att mata stålet genom en serie av rullar för att producera andra basiska stålmaterial för användning i skapandet av en mängd olika varor.

Flera fördelar vunnits med stränggjutning av stål. Processen gör det möjligt att extrahera föroreningar med större precision, vilket i sin tur bidrar till att framställa en produkt av högre kvalitet. Todayâ € s strategier leder också i förmågan att producera mer produkt på kortare tid, vilket gör att tillverkarna att bättre utnyttja resurserna och öka tillgängligheten av gjutstål. Slutresultatet är ett brett utbud av stålbaserade produkter som är mer hållbara och sannolikt att motstå en stor användning innan de måste bytas ut.

  • En stålskiva.
  • Rostfria stålrör.