Vad är en Industrial Design Consultancy?

August 9

En industriell design konsulttjänster är en typ av företag som består av industriell design proffs som hjälper ett företag eller en individ i att utveckla ett koncept till en fysisk produkt genom tillämpning av sitt yrkeskunnande. En sådan industriell design konsulttjänster hjälper också kunder att uppnå olika tillverknings- och produktionsmålen genom att använda sina erfarenheter för att minska den slutliga overhead och direkta produktionskostnader. De kan också hjälpa sina kunder när det gäller valet av de olika material för produktionen samt inom området för att registrera patent för sina produkter.

Förutsatt ett företag försöker komma med ett visst koncept för en dammsugare, kan det dra ihop tjänsterna av en industriell design konsulttjänster för att uppnå detta uppdrag. Den industriella designen konsult att analysera begreppet företag för att upptäcka de olika attribut, till exempel syftet med bolaget, vilket skulle kunna vara att utveckla en produkt som är mer ergonomisk eller mer estetiskt tilltalande. Om ett sådant bolag inte har fullt definierat begreppet kommer industridesign konsult hjälpa den i detta genom att utveckla ett komplett koncept som kan användas som en språngbräda för utveckling av produkten. Efter detta har gjorts, kommer de ytterligare utveckla konceptet genom att utveckla en form av fysisk visuella för bolaget i syfte att ge det en uppfattning om hur produkten kommer att se ut efter produktion. I området av dammsugaren, kan det vara en prototyp av dammsugare eller en tre-dimensionell representation av den föreslagna produkten, vilket ger kunden en möjlighet att granska produkten och dela konstruktiv återkoppling.

Om klienten inte har något begrepp, kan den industriella designkonsulter hjälpa honom eller henne att generera designkoncept. Efter att prototypen har godkänts, kan den industriella designkonsulter också bidra till vidareutveckling av produkten genom patentregistrering och organisationen av kontraktstillverkning av produkten för kunden. Under denna process kommer de använder sin stora insider kunskap om branschen för att ge kunden en konkurrenskraftig del om en prisstruktur för massproduktion av produkten i syfte att ge kunden val som kommer att leda till en minskning av kostnaderna i tillverkningsprocessen.

  • Industridesignkonsulter bidra till att utveckla och förbättra tillverkade produkter.