Vad är livet poesi?

November 24

Livet poesi är en typ av skrivande där poeten fokuserar på en rad ämnen som mestadels omfattar dag till dag triumfer besvikelser, utmaningar, beslut och resultat. Dessa typer av dikter försöka fånga gemensamma upplevelser som många människor möter på vissa ställen i sina liv; tillhörande känslor, tankar och reaktioner är ofta ganska lika trots olika bakgrund och förutsättningar. Strukturen på livet poesi brukar gör det helt annorlunda från prosa, som vanligtvis skulle beskriva samma erfarenheter i journalanteckningar eller essäer. När den är välskriven, ger denna typ av vers brukar mäktiga mentala bilder som ibland kan härrör från endast en eller två väl valda ord.

De språkval som används för livet poesi är generellt flexibla, med få hårt och-snabb regler. Ett liv dikt kan följa en traditionell rim och meter struktur medan en annan kan skrivas i nonrhyming fri vers med varierande beats och rytmer. En gemensam målsättning att skriva livet poesi är att uttrycka känslor i en stil som är mer lyrisk än andra typer av poesi. Många livs dikter har minimala förklarande beskrivningar eller perifera detaljer om ämnet till hands; poeten försöker visa erfarenhet snarare än berätta om det i alltför många ord.

Några av de populära ämnen i detta område av litteratur innehåller ofta kärlek, dödlighet, och vad kan möjligen hända efter döden; Dessa ämnen kan också vara bland de mest utmanande som hängivna poeter strävar efter att skriva verser om dem som är unika och minnesvärda. Andra livet poesi författare kan fokusera på teman av hopp, tro och uthållighet i ansiktet av tragedier eller motgångar som kan hända på ett personligt plan eller som en del av större skala sociala orättvisor. Idéer för livet dikter kan komma från ett brett spektrum av möjliga utgångspunkter såsom mentalt bearbetar svåra tider eller nöjer beskriva egenskaper hos vardagliga, vardagliga föremål.

En effektiv liv dikt är generellt kunna framkalla läsarnas empati eftersom det gäller känslorna poeten vill förmedla genom sina skrivna ord. Dessa känslor kan vara optimistisk och hoppfull så ofta de kan vara dyster; poängen med varje dikt är i allmänhet att få till stånd ett bestående intryck. Stäng avläsningar av livets poesi kan ibland lämna läsare med förändrade idéer om sig själva samt hur de borde bästa metoden och reagerar på olika livserfarenheter.

  • Stäng avläsningar av livets poesi kan ibland lämna läsare med förändrade idéer om sig själva.
  • Livet poesi kan skrivas till låta mer lyrisk än andra typer av poesi.