Välja en ikon storlek för Aktivitetsfältet

October 15

Det är möjligt att anpassa storleken på ikonerna i Aktivitetsfältet. Du kanske vill ha stora ikoner om du har svårt att se dem tydligt. Eller, om du har en hel del ikoner i aktivitetsfältet kan du små så att de alla passar snyggt. I båda fallen kan du enkelt ändra ikon storlek genom att högerklicka på en öppen plats i aktivitetsfältet och välja alternativet Egenskaper i snabbmenyn. Windows visar sedan Aktivitetsfältet och Start-menyn dialogrutan Egenskaper. (Se figur 1.)

Välja en ikon storlek för Aktivitetsfältet

Figur 1. Ändra dina ikoner "storlek i Aktivitetsfältet.

Genom att kontrollera kryssrutan Använd små ikoner, kommer dina ikoner "storlek minskas avsevärt så fort du klickar på OK eller Verkställ. Likaså om det redan finns en bock i den rutan, klicka på den för att ta bort bocken kommer att orsaka dina små ikoner som ska förstoras.

Detta tips (3584) gäller för Windows 7.