Vad är en Goniometer?

January 11

Goniometrar är i huvudsak enheter som används i vinkelmätning. Olika typer av en vinkelmätare används i ett antal olika områden, inklusive kommunikation och sjukgymnastik. Namnet på enheten är förstås att komma från en förening av två grekiska ord. Gonia, som är översatt betyda vinkel, och metron, som är relaterad till mäta, ge goniometer med ett namn som är både distinkt och också mycket beskrivande för den primära användningen.

Medan mätning innebär vanligtvis att beräkna måtten på ett fysiskt objekt, det finns också andra former av mätning som används i en mängd olika applikationer. Den goniometer visar sig vara en bra enhet i många av dessa uppgifter. Till exempel har goniometer använts i både civila och militära operationer som ett sätt att hitta riktningen och vinkel relaterad till signalfunktioner. Genom att identifiera och låsa in på transmissioner, gör goniometer det möjligt att avlyssna en signal och höra sändningen. Detta har visat sig vara oerhört hjälpsamma under pågående krigshandlingar.

Tillsammans med användning med olika kommunikationsfunktioner, de goniometer åtgärderna vinklar associerade med kristallografi. I huvudsak detta arbetssätt innebär användning av enheten som ett medel för att få vinkelmätningar som de avser de vinklar som finns i mellan kristall ytskikt. Denna ansökan hjälpte till att ta vetenskapen om goniometri till nya höjder när goniometer användes som en del av medlen för att lära mer om den atomära struktur av kristaller i början av 20-talet.

Eftersom vinkelmätningar är nyckeln funktion goniometer, är enheten idealisk för användning inom sjukgymnastik och arbetsterapi. I båda fält, finns det ett behov av att mäta området av rörelse i samband med olika lederna och muskelgrupper. Till exempel kan en goniometer användas för att hjälpa till att bestämma aktuell status för rörelseomfång i böj armen vid armbågen, böja knä, eller böja vid midjan. Anordningen kan hjälpa till att etablera rörelseområdet vid början av behandlingsserien, och även tillåta terapeuten att övervaka utvecklingen under efterföljande sessioner.

Industrin bygger också på användningen av goniometrar också. Nyare teknik som använder lasrar som ett sätt att skära olika material för tillverkning ändamål kommer ofta anställa en goniometer att säkerställa vinkeln och längden på ett snitt är inom specifikationerna. Den kontaktvinkelgoniometer kan stöd i kvalitetskontroll insatser, se till att några färdiga varor eller produkter uppfyller mät- och måttkrav som är nödvändiga för korrekt funktion av produkterna.

Medan många enheter som utvecklats i den 19: e och tidig 20th centuries nu är föråldrade, har goniometer lätt gjort språnget till det nya millenniet. Teknik förbättringar har gjort det möjligt för enheten att fortsätta att utvecklas och bli ett användbart verktyg i många olika applikationer. Relativt lätt att använda i de flesta situationer, kommer sannolikt att vara runt så länge det finns ett behov av att mäta vinkeln på nästan vad som helst för goniometer.