Vad är reklam Copywriting?

September 10

Många människor vet inte vad reklam copywriting är, men de bombarderas med det vardagliga. I allmänhet är denna typ av skrivande oftast kortfattad och full av kreativitet. Copywriters i reklambranschen har vanligtvis att skapa innehåll som kommer både sticka ut och imponera på publiken, vilket resulterar i en högre chans att sälja en viss produkt eller tjänst. Sådana skribenter kan utvecklas kopia för en myriad av företag på en gång, eller kanske arbeta på ett enda företag för att främja bara ett märke på heltid.

Reklam copywriting kan ses i olika arenor, från korta slagord till roliga jinglar. Reklam affischer, broschyrer och produktetiketter innehåller ofta denna typ av skrivande. Dessutom reklamfilmer på radio och TV behöver manus, som vanligtvis skapas av reklam copywriters. Innehållet är ganska kort och tänkt att ge publiken en kort bit av information som förhoppningsvis kommer att väcka deras intresse.

Eftersom reklam copywriting har en så bred publik, författare i denna bransch ofta tillbringar tid på att undersöka de mest benägna att visa innehållet. Detta inkluderar ofta undersökningar eller andra metoder för att undersöka de korrekta demografi. Poängen med de flesta annonser är att få uppmärksamhet av målgruppen, och uppmuntra dem att vidta åtgärder. Sådana åtgärder resulterar vanligtvis i försäljning, så de mest framgångsrika copywriters är oftast ganska övertygande med minimal ord.

Mycket av effektiv reklam copywriting på marknaden väldeliga effekter sin publik. Många författare använder humor för att roa och hålla intresset för sina tittare, eftersom de sannolikt kommer att ha en positiv känsla efter att ha bevittnat annonsen. Andra använder mer allvarliga känslor att flytta en publik. Generellt beror det lämpliga stämningen av annonsen ofta på vilken typ av produkt eller tjänst som erbjuds, liksom vad den projicerade publiken kommer sannolikt att uppskatta.

Nyckeln till effektiv reklam copywriting ofta blandar PR kopia med detaljerad och tillförlitlig information om ämnet. Det ska bli oförglömlig, men det bör också vettigt. De flesta i publiken kommer att vara missnöjd om kopian verkar vara slumpmässigt, eller ger någon ledtråd till vad som säljs. Några av de mest tilltalande annonser både roa och vettigt att tittarna.

Lyckligtvis har de flesta copywriters blivit ganska kunnig om produkten eller tjänsten före crafting innehåll, vanligtvis genom möten med produktägare, och sin egen forskning. De har också ofta arbetar med art directors för att dra ihop bilderna och frasering. Tydligt, de flesta annonser är inte arbetet av bara en person, men en hel grupp med samma mål i sikte.

  • Reklam copywriting kan innebära att komponera jinglar för radioreklam och TV-inslag.
  • Annonser på radion kräver manus skrivna av reklam copywriters.