Vad är en ekonomisk nedgång?

September 26

Regionala ekonomier oundvikligen gå igenom cykler, och en ekonomisk nedgång representerar en sådan period. Det inträffar när produktiviteten i en nation minskar snarare än ökar. Några av egenskaperna hos en lågkonjunktur kan vara större arbetslöshet, högre inflation och en deprimerad aktiemarknaden. Investerare som räddar för pensionering eller för att finansiera en utbildning kan förlora en stor del av en investeringsportfölj under en ekonomisk nedgång som aktiekurserna sjunker. Det kan bli särskilt svårt för låntagarna att få finansiering under en nedgång i ekonomin och värdet på fastigheter skulle kunna bli äventyras.

En konjunkturnedgång kan formellt inträffa när en ekonomi går in i en lågkonjunktur period eller när tecken på ekonomisk kontraktion börjar bara att växa fram. I ett officiellt lågkonjunktur, en ekonomi upplever kontraktion under två kvartal i rad mätt med en ekonomisk indikator som kallas bruttonationalprodukten (BNP). En lågkonjunktur är en indikation på att tillverkning och annan affärsverksamhet mattas, vilket inte bidrar till högre vinster. Dessa villkor kan ha skadliga effekter på en nations sysselsättnings- och inkomstnivåer, vilket i sin tur gör ont företag eftersom konsumtionen saktar normalt.

En av de tecken som en konjunkturnedgång är hotande är när aktiekurserna på de finansiella marknaderna förlorar alltför mark. Investerare visar sitt förtroende för aktiemarknaden genom att köpa eller sälja aktier. När det finns en kontinuerlig säljtryck och de större börs barometrar skjul betydande mark, betyder det att konsumenterna saknar förtroende för de förhållanden under vilka verksamheten bedrivs. Sälja aktiviteten tyder på att företagens vinster kan vara hotad på något sätt och investerare inte är villiga att upprätthålla exponering mot aktier. Investerare kan se till tecken, såsom arbetslöshetssiffror, data konsumtionen, eller BNP att avgöra huruvida en ekonomisk nedgång är nära förestående.

Andra tecken på en vikande ekonomi inkluderar pressade bostadspriserna i bostads- och affärsfastighetsmarknaderna. Detta kan ha en effekt på i vilken takt fastigheter köps och säljs. Villaägare kan stå för att förlora pengar på fastighetsinvesteringar när priserna deprimerad och detta kan orsaka enorma problem på fastighetsmarknaden. En lågkonjunktur saktar också takten i fastighetsutveckling, som har en inverkan på antalet bygg- och entreprenadjobb som finns tillgängliga. En kraftig inbromsning på bostadsmarknaden har potential att faktiskt skapa en ekonomisk nedgång, vilket illustrerar det inflytande som ett lands fastighetsmarknad har på ekonomin.

  • Att få anställning under en lågkonjunktur, eller lågkonjunktur, kan vara svårt.
  • En nedgång i bostadspriserna kan signalera en ekonomisk nedgång.
  • Lediga jobb kan vara knappa under en lågkonjunktur.