Vilka vanliga njurproblem och associerade behandlingar?

December 18

Njurarna, ett par av vitala organ som filter avfall och vatten från vårt blod, ofta lider av sjukdom som orsakas av en mängd olika problem. Det beräknas att åtta miljoner amerikaner lider av någon form av njurproblem. Beroende på hur allvarligt tillståndet, kan någon njursjukdom vara potentiellt livshotande. Men vissa njurproblem är mycket vanliga och lätt att behandla.

Det vanligaste akuta njurproblem är njursten. Njurstenar resultera från en ansamling av kemikalier, såsom kalciumfosfat och oxalat. Dessa kemikalier kristalliserar i njurarna och bildar stenar som blir ganska smärtsamt. Denna typ av njurproblem oftast inte kräver medicinsk behandling, eftersom stenarna passerar småningom genom njurarna och utvisas av urinen.

Njure sten drabbade är oftast höra att dricka mycket vätska för att stenarna passera på egen hand. Men om njursten kräver medicinsk behandling på grund av sin storlek, den extrema smärtan de orsakar, eller underlåtenhet att föra vidare sina egna, finns olika kirurgiska tekniker utförs för att ta bort stenarna. Mediciner kan förskrivas för att förhindra denna typ av njurproblem om det är ett kroniskt tillstånd.

Ett annat vanligt njurproblem är infektion. En njurinfektion, även känd som pyelonefrit, kan ha olika orsaker, men oftast är det ett resultat av en blåsa eller urinvägsinfektion som har gått obehandlade. De bakterier som orsakar urinvägsinfektion kan resa upp i urinröret in i njurarna. Behandling av en njurinfektion innehåller tester för att identifiera vilken typ av bakterier som är ansvarig för infektionen, följt av lämpliga antibiotika. Njurinfektion bör behandlas så snart som möjligt för att förhindra bestående njurskador.

Njurproblem är mycket vanliga hos dem som lider av diabetes. Diabetesrelaterad njursjukdom, eller nefropati, är den vanligaste orsaken till njursvikt. Denna typ av njurproblem är, tyvärr, bara behandlas genom att försöka bromsa slutstadiet njursvikt genom att kontrollera blodtryck och vikt och äta en speciell diet. När njurarna når slutstadiet, är nödvändigt antingen dialys eller en njurtransplantation för att rädda persona € s liv.

Högt blodtryck är en annan allvarligt tillstånd som kan leda till njurproblem. I själva verket är det den andra ledande orsaken till njursvikt. Eftersom det är kidneysâ € jobb att filtrera blodet, den ökade kraften av blod som ett resultat av högt blodtryck lägger enorm belastning på njurarna. Många människor som lider av denna typ av njurproblem, eller njursjukdom i samband med diabetes, inte får symtom förrän deras njurar har redan börjat att misslyckas.

Lyckligtvis är högt blodtryck lätt upptäckas med regelbunden medicinsk vård. Eftersom högt blodtryck är förknippat med ett antal potentiella livshotande komplikationer, är det oftast under kontroll innan njurarna visar tecken på irreversibla skador. Blodtrycket är vanligtvis behandlas med mediciner, stressreducering tekniker, motion och en särskild uppmärksamhet till diet.

Smärta i nedre delen av ryggen och / eller flankområdet är den vanligaste symtomet på en njurproblem. Smärtsam urinering och oförmåga att urinera är också symptom på någon njursjukdom. Om du misstänker att du har en njursjukdom, är det viktigt att omedelbart söka medicinsk behandling för att förhindra livshotande komplikationer.

  • Orala antibiotika kan förskrivas för att behandla en njurinfektion.
  • Dialys används för att ersätta njurfunktionen hos slutsteget njursjukdom.
  • Lägre ryggont kan vara ett symptom på ett njurproblem.
  • En urinanalys kan utföras för att upptäcka njursten.
  • Njursten bredvid en linjal för att visa storleken.
  • Stenar och infektioner är bland de vanligaste frågorna i samband med njurarna.