Vad är Steam Härdning?

July 28

Ånga härdning är en process för härdning av betong, cement och murbruk som innebär exponering för varm ånga. Material som utsätts för denna härdning teknik tenderar att bota mer enhetligt och även mycket snabbare än de härdade via andra processer. Det finns vissa nackdelar med denna process som måste beaktas innan man beslutar att använda den för att bota, och det kan finnas vissa applikationer där denna metod inte är lämpligt.

I ånga härdning, invänder mot botas är placerade inuti en kammare eller rum. Med hjälp av en kontrollpanel, kan en operatör sätta nivån temperatur och luftfuktighet. Variationer i tryck kan också vara möjligt, beroende på enheten. Värmen och fukten tränger materialen snabbt fullt hydrat och härda dem. Ånga härdning kräver en bråkdel av den tid involverad med traditionell härdning och snabbt stärker produkterna så att de kan användas omedelbart.

Alternativet till ånga härdning tillåter produkter att bota naturligt vid omgivningstemperaturer och luftfuktighet. Timing är viktigt när man använder betong, cement och murbruk, eftersom kallt, fuktigt väder tenderar att ge det bästa botemedlet. Torrt, varmt väder kommer att orsaka svaghet och sprickbildning som kan äventyra den färdiga produkten och i vissa fall kan skadan vara tillräckligt omfattande för att produkten inte kan användas. Detta är en särskilt viktig faktor när man arbetar utomhus, där bestämmande temperatur och fuktighet är inte möjligt.

Problemet med ånga botas cement är att på lång sikt, kan cementen vara svagare. Steam härdad cement, betong och murbruk produkter är starkare i början än traditionellt saltade produkter, men de är mer benägna att fraktur, smula, och utveckla andra problem senare i deras nyttjandeperiod. Detta kanske inte är ett problem i alla situationer, men det kan bli en allvarlig fråga i andra. Variationer i nivåerna av temperatur och fuktighet som används under härdning som förändrar den tid som erfordras kommer också att variera den långsiktiga styrkan i produkten.

Många tillverkare producera ånga härdningsutrustning, tillsammans med andra tillbehör för att arbeta med cement, betong och murbruk. Chambers för ånga härdning finns, utöver utrustning som kan användas för att montera härdnings rum. Tillverkarna ger detaljerade specifikationer för sina produkter för att tillåta människor att beställa produkterna är mest lämpade för deras behov. Företag som använder denna process måste överväga vilka typer av material de är härdning och hur de kommer att användas vid fastställandet lämplig luftfuktighet och temperatur för denna härdningsprocess.

  • Cool, fuktigt väder påskyndar härdning av de flesta murbruk än kan inte ånga botas.
  • Ånga härdning är en process för härdning av betong, cement och murbruk som innebär exponering för varm ånga.