Vilka är de bästa metoderna för avhärdare Underhåll?

August 2

Avhärdare underhåll krävs minst tre gånger per år. I vissa geografiska områden, har vattnet en hög koncentration av kalcium- och magnesiumjoner. Dessa mineraler är inte skadligt för hälsan, men kan ha en negativ inverkan på tvättmaskiner, rör och andra vattensystem. Syftet med en vattenavhärdare är att ta bort en del av de mineraler som finns i vattnet, ofta ersätta dessa mineraljoner med natrium eller kalium.

Denna typ av system är vanligtvis köps från en hårdvara eller avhärdare butik och installeras nära till huvudvatteninsugningsröret. Förutom köpet av vattenavhärdenheten, måste specialsalt också köpas och läggas till enheten. De flesta avhärdare inkluderar ett flöde eller hårdhet mätare. Salt tillsätts i specifika mängder, baserat på nivån av hårdhet i vatten.

Det finns tre huvudsakliga metoder avhärdare underhåll av: automatiskt system, manuell inspektion, och professionell service. Alla tre typerna av underhåll kommer att innebära tillgång avhärdaren, se över nivån på vattnets hårdhet, och städa ur köldbärartanken. Dessa uppgifter är inte svårt eller alltför komplicerat, men måste fyllas på regelbundet.

Den vanligaste typen avhärdare underhåll av är inköp av ett automatiskt system. Avhärdaren levereras med en hårdhet indikator, reglerar själv mängden salt släpptes, och varnar ägaren när köldbärartanken behöver rengöras. Dessa enheter är något dyrare än den grundläggande enheten, men är en bra lösning för människor som inte vill att slutföra återkommande underhåll som krävs.

Manuell kontroll måste fyllas minst var tredje månad. Någon måste kontrollera saltnivåer i mjuk och testa vattnets hårdhet för att se till att en lämplig nivå av salt används. Dessutom måste köldbärartanken inspekteras. Skulle det finnas en ansamling av salt på väggarna i tanken, måste de slås ner i tanken som skall upplösas. Om detta arbete inte är klart kommer det hårda vattnet börja flöda genom systemet okontrollerat. Detta kommer att leda till skador på rör, samt problem som skapar ett lödder med tvål och rengöringsmedel.

Många områden har professionella tjänsteföretag som kommer till ditt hem på ett fast schema för avhärdare underhåll genomföra. Företaget ansvarar för att tillhandahålla saltet, kontrollera nivåerna, och rengöring köldbärartanken. Dessutom kommer många av dessa företag också behålla andra system i ditt hem, till exempel gas ugn, elektrisk varmvattenberedare, och sprinklersystem.

  • Granskning nivån vattnets hårdhet och rengöring ut köldbärartanken är viktiga avhärdare underhåll för.