Vad är en Scrivener s Affidavit?

October 14

En scrivenerâ € s utsaga är en form för att korrigera mindre fel i ett juridiskt dokument som tidigare utfördes. Några av de fel som den SCRIVENER utsaga används för att korrigera innefattar ett skrivfel, felstavning av ett namn, eller felaktig strikeover av ett ord. Det ofta inte kan användas för att göra väsentliga förändringar, såsom termen av ett kontrakt eller ersättningsbeloppet. I dessa fall måste parterna underteckna en ändring eller ett nytt dokument för att åtgärda felet. Liksom andra affidavits, måste den svurit under ed eller bevittnat och undertecknat av en notarius publicus i de flesta jurisdiktioner.

En SCRIVENER är en kontorist eller copyist som är anställd för att skriva eller förbereda skriftliga instrument, och en scrivenerâ € s fel är en term som hänvisar till de fel som görs vid upprättandet av dessa handlingar. Felen är ofta tillverkade av misstag eller förbiseende, och de är små och oavsiktliga. En scrivenerâ € s utsaga, som ibland kallas en utsaga av korrigering eller utsaga av fel, används för att korrigera dessa fel. Alternativet skulle vara att åter utföra handlingen, vilket ofta inte är möjligt när det har registrerats. Den utsagan registreras ofta med dokumentet den korrigerar för att sätta allmänheten på kallelsen till felet och korrigeringen.

Vissa fel i juridiska dokument initialt missas av parterna vid tidpunkten för undertecknandet eller beredning. När de upptäcker dessa fel vid en senare tidpunkt, itâ € s lätt att åtgärda dem med en scrivenerâ € s utsaga. Alternativet skulle vara att ändra originalhandlingar, som kan vara betungande för en eller båda parter. Till exempel i fastighetstransaktioner där pappersarbetet är långa, skulle det kosta mindre och vara lättare att hantera om en av parterna skulle utföra en scrivenerâ € s utsaga att korrigera en felstavning eller försummelse av en initial på en handling. Huvud bit kriterier för användning av utsagan är att felet inte försöka göra en väsentlig förändring av dokumentet det syftar till att rätta till, eftersom det ofta är otillräcklig för att uppfylla de lagstadgade kraven för att utföra det ursprungliga dokumentet.

Regioner har ofta en scrivenerâ € s utsaga form för en inspelad dokument som lämnar ämnen för affiant att fylla ut. Formerna är ofta med i stadgan tillämplig eller ges av regeringsföreträdare som är vårdnadshavare för dessa poster. Individer kan också hitta mallar för sanningsförsäkringar för dokument som inte är inspelade i olika juridiska programpaket eller gratis på Internet.

  • En SCRIVENER s utsaga ofta bevittnat och undertecknat av en notarius publicus.
  • En SCRIVENER s utsaga används korrigera små fel i juridiska dokument.