Vad är skillnaden mellan mikroekonomi och makroekonomi?

October 10

Det finns ett antal skillnader mellan mikroekonomi och makroekonomi, men i allmänhet dessa skillnader kommit ner till omfattningen involverad med varje aspekt av nationalekonomi. Mikroekonomi handlar om enskilda företag och konsumenter, inbegripet överväganden för konsument köpvanor med relation till en viss person eller ett företag. Makroekonomi, å andra sidan, ser på ekonomin i större skala och anser att de finansiella verksamheten i ett helt land, eller flera länder som påverkar varandra ekonomiskt. Medan både mikro och makroekonomi innebär ofta att förstå begrepp som utbud och efterfrågan, är dessa begrepp behandlas vid väldigt olika skalor.

Både mikroekonomi och makroekonomi är aspekter av ekonomi i allmänhet, och de är oftast diskuteras tillsammans med finansanalytiker och finansiella prognosmakare. Även om det finns skillnader mellan varje, mest effektiva chefer och företagsledare anser både när man försöker förstå ekonomin. Den mest grundläggande skillnaden mellan dessa två aspekter av ekonomi är deras omfattning. Mikroekonomi behandlar enskilda konsumenter eller företag och utbudet och efterfrågan involverad med varje part; makroekonomi innebär en förståelse för större ekonomiska system och hur nationella ekonomier förändras och utvecklas över tid.

En av de största skillnaderna mellan mikroekonomi och makroekonomi är hur jämvikt bestäms och utvärderas för ekonomin. Jämvikt på mikroekonomi kommer vanligtvis om när tillgång och efterfrågan på ett visst företag är ännu. I makroekonomi, å andra sidan, denna jämvikt kan endast uppnås om det sammanlagda utbudet och efterfrågan bland alla företag och konsument hushåll är ännu. Mikroekonomi och makroekonomi är också ganska olika i hur utbud och efterfrågan ses och beaktas. Fokus i mikroekonomi är på tillgång och efterfrågan på en enda produkt eller högst de produkter som erbjuds av ett företag, medan makroekonomi handlar aggregerade utbudet och efterfrågan på ett helt land eller hela världen ekonomin.

De flesta ekonomer erkänner betydelsen av att analysera och förstå båda dessa aspekter av ekonomin. Medan de kan betraktas som olika och separata komponenter av ekonomin, de är också sammankopplade. Förändringar i samhällsekonomin i ett land påverkar ofta enskilda företag och hushåll, såsom höjda räntor som förändrar konsumenternas köpvanor och förändrar resurskostnader för företagen. Det är ofta enklast att överväga mikroekonomi och makroekonomi tillsammans som det sätt på vilket förändringar i ett system påverkar andra: i mikroekonomi dessa förändringar kommer nerifrån och upp, medan makroekonomi förändringen inträffar uppifrån.