Oacceptabla Förkortningar i recept

October 7

Att se till att du korrekt beräkna en dos spelar ingen roll mycket om medicinen i sig är felaktigt eller doseringsanvisningar är oklara. Vissa förkortningar i recept är oacceptabla eftersom de orsakar tvetydighet och förvirring (fiender patientsäkerhet och kvalitet vården!). Av denna anledning, vill du inte att se dessa förkortningar på några medicinska beställningar du arbetar med.

Förkortning Felaktiga Mean Bättre val
DC eller D / C Betyder det "avbryt" eller "utsläpp"? Skriv avbryta eller laddas ur.
HS Betyder det "halv-styrka" eller "vid sänggåendet"? Skriv vid sänggående eller en utsedd tid.
Också skriva ut den specifika doseringsstyrka och / eller kvantitet
QD Betyder det "varje dag" eller "höger öga"? QD ser ut OD, vilket betyder "höger öga." (OS betyder "vänster öga.") Skriv varje dag.
QOD Betyder det "varannan dag" eller "daglig"? Skriv varannan dag eller dagligen, beroende på patientens behov.
MSO4 Betyder det "magnesiumsulfat" eller "morfinsulfat"? Skriv magnesiumsulfat eller morfin sulfat.
U eller IE Betyder det "enhet" eller "noll"? Kan det förväxlas med "0" eller "10"? Skriv enheter.
IV Betyder det "intravenös", "internationella enheter" eller "4"? IV är en acceptabel förkortning för "intravenös", men doc kunde skriva internationella enheter eller intravenöst för att bli tydligare.
Eller "4"
SQ eller SC Betyder det "subkutan" eller kan det vara misstas för "5Q" ("5 varje")? Skriv SubQ, subkut, subkutan eller 5 varje.
TIW Betyder det "två gånger i veckan" eller "tre gånger i veckan" (den verkliga innebörden)? Skriv två gånger i veckan eller tre gånger i veckan.
cc Betyder det "kubikcentimeter" eller "milliliter"? Kan det förväxlas med "00"? Skriv milliliter eller ml.
Ug eller g Betyder det "mikrogram" eller "Ugh"? Kan det vara fel för mg? Skriv mikrogram eller mikrogram.
OD Betyder det "en gång dagligen" eller "höger öga"? Skriv en gång dagligen eller högra öga.

Källa: Den nationella samordningsrådet för medicin Felrapportering och Prevention (NCC MERP). http://www.nccmerp.org/