Vad är ett exportkreditorgan?

November 27

Exportkreditinstitut är institutioner som arbetar med inhemska företag att ordna handelsfinansiering för någon typ av offshore-verksamhet. Ibland bara kallad en ECA, kan denna typ av institution vara en bank, ett finansiellt clearingorganisation, eller ens en byrå som fungerar som mäklare för finansiella tjänster som erhållits från en rad olika källor. Den underliggande funktionen av denna typ av byrå är att minimera graden av risk som kunden intar när ordna att tillhandahålla varor och tjänster till konsumenter som bor utanför landet där verksamheten fungerar.

Minimera riskerna med att delta i exporten kan ta på ett antal olika former, beroende på omständigheterna kring klienten. Ibland kan ett exportkreditinstitut ta på sig risk som är förknippad med politiska situationer som råder i landet där kunden är bosatt. Vid andra tillfällen, kan risken vara fokuserad på risken för förändringar i växelkursen mellan valutorna inblandade i transaktionen. Det finns också situationer där exportkreditinstitut ger stöd för att garantera betalning av kunden, vilket effektivt minskar risken för leverantören att betalning för de exporterade varorna inte skulle göras.

Användningen av ett exportkreditföretag med företag som vill sälja varor på de internationella marknaderna är mycket vanligt. Under arbetet med en byrå gör skapa ytterligare up-front kostnad i de flesta fall är kostnaden oftast kompenseras av en försäkran om att företaget har för att framgångsrikt slutföra en transaktion i tid. Fördelarna inkluderar även det ledande transaktioner utan en serie förseningar som skulle kunna förverkligas i vissa situationer, och motverka de eventuella förluster från valutahandel som minskar den vinst som leverantören skulle tjäna från transaktionen. Medan något ovanligt, kan en exportgarantiinstitut också medla i situationer där oförutsedda omständigheter påverkar transporten eller leveransen av de beställda varorna. Ur detta perspektiv ger ett exportkreditföretag resurser som i slutändan gynnar både köpare och säljare, och öka chanserna för etableringen av en affärsrelation som förblir lönsamt för alla inblandade i många år.

Ett exportkreditinstitut kan ta sig många olika former och erbjuder antingen en specifik svit av tjänster eller tillhandahålla ett brett utbud av stöd till sina kunder. En ECA kan vara en statlig myndighet, eller en privatägd organisation. Viss fokus på affärstransaktioner kortsiktiga bara, medan andra är specialiserade på att hjälpa kunder med långsiktiga affärsrelationer.

  • Exportkreditinstitut ordna finansiering för inhemska företag att bedriva någon typ av offshore verksamhet.