Vilka är de olika typerna av Bojar?

August 6

Det finns ett stort utbud av olika typer av bojar, tillgodose behov som sträcker sig från grundläggande navigering till insamling av vetenskapliga data. I samtliga fall är det oftast mot lagen för att flytta en boj eller att förtöja till den, om bojen är en förtöjning boj, som utformats speciellt för detta ändamål. Mariners rapporterar också bojar som har gått vilse eller komma sliter som en tjänst till andra båtägare och säkerställa sjösäkerheten.

Havsmärken navigeringsbojar. Ett antal typer av bojar faller under denna rubrik, inklusive CAN och nunna bojar, som används för att markera höger och vänster sida av ett navigationskanal. Can bojar är gröna, som markerar den högra sidan av kanalen, och de kommer att markeras med udda nummer. Nun bojar är röda, som markerar den vänstra sidan av kanalen, och de är markerade med jämna nummer. Utöver dessa grundläggande navigations bojar, är det också möjligt att hitta säkra vattenmarkörer, vilket indikerar att en passage är klart, tillsammans med speciella bojar syfte, som är gula och vanligtvis har varningsinformation. Andra typer av bojar används i navigering samt: föredragna kanalmarkörer är antingen röda eller gröna på toppen, som anger vilken sida av kanalen har företräde, och avståndsmarkörer används av fartyg för att orientera sig.

Det finns också ett antal typer av bojar som är utformade för vetenskapliga ändamål. Ljudbojar, till exempel samla akustiska data, vilket innebär att de även kan användas i ubåtsjakt. Väder bojar samla in data om temperatur, vind, sväller, och så vidare för prognoser, och tsunami bojar utkik speciellt för förhållanden som kan tyda på ett inkommande tsunami eller svår storm surge.

Bojar används också för att markera navigationsrisker som stim och stenar, i vilket fall de kan ha lampor, klockor eller horn för att se till att sjömän är medvetna om dem i dåligt väder. Speciella bojar märkning kan också användas för att indikera faror som sjunkna skepp. I områden med massor av havsis, kan markörer användas för att indikera en tydlig kanal genom isen; dessa markörer varnar också människor på ytan av isen om hål i isen som kan vara farligt för dem.

Dykare använder flera olika typer av bojar för säkerhet. När dykare är under vattnet, de flyger en boj med den klassiska dykarens flagga, ett rött fält med en vit rand, och en sådan flagga kan flygas från en båt med dykare samt. Dykare kan också använda andra boj flaggor för att indikera att de kan stoppas för dekompression, varna fartyg på det faktum att människor är under vatten, och de bör hålla sig borta.

Militärer använder också flera typer av bojar. Bojar kan användas för att identifiera minfält, till exempel, tillsammans med potentiella risker, såsom ett område där en militärövning äger rum. Bojar används också i ubåtskrig, för att spåra subs och överföra data, och för att markera ut territorialvatten. Du kan också se specialiserade bojar som används av fiskare för att identifiera saker som hummer fällor och vattens nät.

  • Dykare använder bojar för säkerhetsändamål.
  • Speciella bojar är knutna till hummerfällor så fiskare kan identifiera dem.