Vad är en framväxande Capital Market?

March 20

Tillväxt kapitalmarknad beskriver marknaden av ett utvecklingsland som bygger sin ekonomi, och därmed skapa nya kapital möjligheter för den globala marknaden. Karakteristiskt för tillväxtkapitalmarknaderna är särskilt ett engagemang för utveckling och reformer, med avsikt på samgående med den globala ekonomiska strukturen. Vanligtvis är ekonomin i dessa marknader växer snabbt, och därigenom skapa kapitalmarknaderna som har råd tillgång till finansiellt kapital för att ständigt hävda att tillväxt. Övergångs i naturen, dessa marknader genomför konsekventa reformåtgärder för att uppnå ansvars, lägga grunden för en sammanslagning med den globala ekonomin, snarare än följa eller återgå till en sluten ekonomisk ram. Skapande av en framväxande kapitalmarknad är därmed en inneboende process att värva och behålla både lokala och utländska investeringar.

Märk ökningar i både insyn i den ekonomiska strukturen och effektiviteten i ekonomiska processer är viktiga signaler om en framväxande kapitalmarknad. Ansvarighet är avgörande för att locka välbehövliga investerare, särskilt utländska investerare, men också att bygga förtroende lokala investerare. Nationerna åtagit sig att bilda en sådan marknad och sammanslagning med den globala ekonomin medvetet skapa en miljö som främjar ansvarsfulla ekonomi, och i processen upprätta en ekonomi baserad på en solid, grundläggande ramverk. Olika reformåtgärder genomförs i kapitalmarknaderna för att säkerställa dessa mål.

Kapitalflykt, där lokala investerare väljer att investera utomlands snarare än lokalt, är en kritisk fråga i ett utvecklingsekonomi. För att minska dessa risker, kanske reformåtgärder ingår kurs åtgärder som starkt gynnar den lokala investeringar. När sådana åtgärder är på plats, tillsammans med reformer som hjälper försäkrar ansvarighet, lokala investerare är mycket mer benägna att investera i ekonomin lokalt, snarare än utomlands. Som den lokala ekonomin vinster dragkraft och betydande investeringar, utländska investerare brukar ta varsel och följa efter, hjälpa till att etablera nya kapitalmarknaden. Sådana åtgärder tjänar också till att stelna en robust lokal valuta som erbjuder stabilitet när utländska investerare börjar överväga att flytta kapitalet till den framväxande ekonomin.

Många potentiella tillväxtkapitalmarknader förlitar sig också om stöd och expertis från större nationer eller utvecklade ekonomier för att få dragkraft, genomföra de rätta reformerna, och placera ekonomin att dra nytta av utländska investeringar. Om du gör det signalerar medborgar € s åtagande för öppenhet i sina ekonomiska agendor. När de har fått förtroendet av lokal för utländska investerare, utvecklingsländer tjänar sedan som ett nav för utländska företag som söker expansionsmöjligheter. Attraktion av kapitalresurserna från utländska investerare gör att utvecklingsland för att återinvestera i både infrastruktur och i sina kapitalmarknader och därmed locka fler investeringar och upprätthålla hög ekonomisk tillväxt fram till den ekonomiska klyftan är stängd mellan utvecklingsland och nationer som redan utvecklats.

  • Ett land som håller löftet för ekonomisk tillväxt, som Indien, kallas en framväxande marknadsekonomi.