Vad är Vaccin Therapy?

January 29

Vaccinterapi är ett förfarande för behandling av en mängd olika sjukdomar och sjukdomar genom att injicera lösningar in i kroppen som kan stimulera immunsystemet och utrota tumörer, bakterier och virus. Vissa vaccinterapier kan innefatta vacciner för Alzheimerâ € s sjukdom, hepatit B, antibiotikabehandling för att bekämpa bakterieinfektioner, och vacciner för att bekämpa livmoderhalscancer och levercancer. Vaccin terapi för cancer har normalt två huvudkategorier; förebyggande vacciner och behandlingsvacciner. Den förebyggande vaccin försöker förhindra cancer uppstår i första hand, och behandlings vacciner försöker öka bodyâ € s immunförsvar att försöka utrota en befintlig cancer. Metoden bakom detta förfarande är att utbilda immunförsvaret genom att injicera ett ämne som något liknar sjukdomen organismen, och sedan träna immunförsvaret att känna igen organismen och utrota den.

Det finns en mängd infektionssjukdomar som vaccinterapi kan vara till nytta för. Några av dessa infektionssjukdomar kan innefatta malaria, stelkramp, hjärnhinneinflammation och förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Även vaccin terapi är ofta effektiva, det finns tillfällen när det inte helt skydda patienten från den särskilda sjukdomen. Detta kan bero på att immunsystemet självt inte reagerar på det önskade sättet eller det faktum att den är alltför äventyras av sjukdomen för att bekämpa problemet. Vissa människor helt enkelt inte svarar på vaccinterapi och inte kan utveckla antikroppar.

Effekten av vaccin terapi är tydlig, med stora minskningar av smittsamma sjukdomar och dödsfall; Men det finns några som motsätter sig det. Även inom det medicinska området, en del ifrågasätter effekten av vissa vacciner och det finns ett antal grupper som motsätter det av religiösa skäl. Det finns några politiska partier som är emot obligatoriska vaccinationer som de känner programmet inkräktar på personliga friheter. Det finns ett antal ekonomiska frågor som skapar dilemman för vaccinterapi utveckling.

Företag som utvecklar och testar vacciner för sjukdomar är mindre benägna att tillverka behandlingar när det inte finns någon stor ekonomisk avkastning. Många av världens € s sjukdomar tenderar att återfinnas i fattiga länder, och som sådan de i allmänhet inte servad samt rikare länder. När detta händer, väldigt ofta regeringar och andra organisationer kan gå in och hjälpa till att finansiera vaccin forskning och utveckling. Det finns många vaccinstudierna som pågår och dessa inkluderar testning av vaccin för hjärntumörer, lungcancer, melanom, prostatacancer och Hodgkins lymfom.

  • Vaccinterapi innebär injektion av lösningar in i kroppen.
  • Orala vacciner.
  • En liten spruta och vaccinflaskan.