Vad är en Shout alternativ?

September 9

Ett rop alternativ är en typ av investering som ger en viss nivå av garanti för en investerare. Investeraren kan skrika ut på olika ställen innan investeringen mognar, låsning i någon aktuell vinst för att skydda mot eventuella förluster. På grund av det här alternativet, är shout alternativ som vanligtvis används för investeringsmöjligheter som anses hög risk.

Investeraren kan också utöva ett rop möjlighet att göra andra justeringar till investeringen innan den når mognad. Exempelvis kan alternativet återställa investmentâ € s lösenpris eller teckningskursen, ändra mängden pengar investeraren kan ladda att sälja det finansiella instrumentet när investeringen når mognad. Ett rop kan även låta en investerare att ändra tid innan investeringen når mognad.

Båda parter, investeraren och parti söker investeringsfonder, samtycker till villkoren i ett rop alternativ vid starten av investeringsmöjlighet. Alla villkoren i ropet, inklusive vad en investerare kan välja att utöva sin shout alternativet och vid vilken tidpunkt, beskrivs i investeringsavtalet. Reglerna för användning av rop innan investeringen når mognad kan antingen vara få och enkla, eller många och mycket komplexa.

I många fall, ett rop alternativet skyddar investerare samtidigt öka de risker som ett investeringsobjekt. I händelse av att den underliggande tillgången, eller det finansiella instrumentet backar investeringen, upplever en minskning i värde från början av investeringen till investmentâ € s mognad, att investeraren använder ett rop kan stå nytta. Investerings, eller den som ursprungligen erbjöd investeringsmöjlighet, dock riskerar att förlora pengar i en sådan transaktion.

Kostnaden för ett rop alternativet är mer än för en traditionell alternativ. Prisökningen är högre om investeringen upplevs som mer volatil, eftersom en sådan investering är mer sannolikt att provocera investerare att utöva sin shout alternativet. Detta, naturligtvis, innebär investerarna är mer benägna att göra en vinst från investeringen, än om de inte hade en shout. Ytterligare rop för samma investering ytterligare öka kostnaden för investeringen.

Per definition är ett rop alternativ klassificeras som en exotisk alternativ. Till skillnad från amerikanska eller europeiska optioner, som har enkla investeringsavtal, kan exotiska optioner har komplexa avtalsvillkor som ändras beroende på flera variabler. På grund av deras komplexa kontrakt, rop optioner och andra exotiska optioner handlas inte på en börs, såsom New York Stock Exchange, men i stället handlas över disk i en marknadsplats som NASDAQ.

  • Med ett rop alternativ kan en investerare skrika ut på olika ställen innan investeringen mognar, låsning i någon aktuell vinst för att skydda mot eventuella förluster.