Hur att koppla in din dator med en UPS

September 7

UPS står för avbrottsfri strömförsörjning och en UPS är det bästa att använda för att koppla upp din dator till vägguttaget. I grund och botten är en UPS ett grenuttag i kombination med ett batteri. Det kan hålla datorn igång när strömmen går.

Föreställningen bakom en UPS är inte att hålla dator medan strömmen är ute. Istället är UPS utformad för att hålla dina grundläggande datorkomponenter - konsolen och bildskärm - igång bara tillräckligt länge för att spara ditt arbete och ordentligt stänga av datorn. På så sätt förlorar du aldrig något på grund av ett strömavbrott.

Denna figur illustrerar det rätta sättet att ställa in din dator med en UPS och grenuttag. (Visas inte är en USB-kabel som används på vissa UPS-system för att varna datorn om ett strömavbrott.)

Hur att koppla in din dator med en UPS

Låt UPS på hela tiden. Du måste stänga av den först efter strömmen går och datorn har stängts av ordentligt.