Stepping Genom ett Makro med ett kalkylblad Synlig

May 4

Ted frågade om det fanns ett sätt att gå igenom VBA-kod när du tittar ett kalkylblad, så att han kunde se effekterna på arbetsbladet som varje steg i sin makro exekveras.

Detta är faktiskt ganska lätt att göra, allt som behöver göras är att arrangera Excel-fönstret och VB redigeringsfönstret så att båda är synliga samtidigt. Med andra ord bör inget av dem vara "helskärm." Du kan ordna fönsterstorlekar så att du maximera vad du kan se i kalkylbladet, och minimera vad du ser i VB Editor-kanske bara visar några rader kod i fönstret.

En annan närbesläktad metod är att göra Excel-arbetsboken helskärm, och sedan göra VB redigeringsfönstret så liten som möjligt, överliggande Excel-skärmen. Med VB Editor aktiv kan du gå igenom makrot använder F8 och visa resultatet i bakgrunden, på Excel-arbetsbok.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2061) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Stepping Genom ett Makro med ett kalkylblad Synlig.