Använda korsreferenser i fotnoter

February 2

Om du utvecklar ett vetenskapligt dokument som innehåller många fotnoter, är det inte ovanligt att behöva korsreferenser i fotnoterna. Problemet är att om du använder automatisk fotnotsnumrering, vilket är en kraftfull Word funktionen kan de korshänvisningar snabbt blivit en börda för att uppdatera manuellt. Word kan du automatiskt korsreferens fotnoter så att dina korsreferenser alltid rätt en gång satt. Detta görs enligt följande:

  1. I huvudtexten i dokumentet, markerar du fotnotsreferensmärke du vill korsreferenser.
  2. Tilldela denna fotnot markerar ett bokmärke namn.
  3. Placera insättningspunkten i fotnoter där du vill placera korsreferensen.
  4. Tryck på Ctrl + F9 för att infoga fält parentes. Se till insättningspunkten stannar mellan konsolerna.
  5. Type ftnref följt av namnet på bokmärket som används i steg 2.
  6. Tryck på F9 för att uppdatera information på fältet. Ord ersätter fältet med fotnotsnumret till vilket bokmärket delades.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1013) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Använda korsreferenser i fotnoter.