Vad är Intelligent Systems Engineering?

April 19

Intelligent systemteknik (ISE) är ett samlingsnamn för att hänvisa till en rad av artificiell intelligens (AI) närmar, inklusive neurala nätverk, evolutionära algoritmer, modellbaserad prognos och kontroll, fallbaserade diagnostiska system, konventionell reglerteknik, och symboliskt AI. Termen intelligenta system engineering används oftast i samband med AI tillämpas på specifika industriella utmaningar såsom optimera en process sekvens i en sockerfabrik. Intelligent systems engineering tenderar att hänvisa till skapandet av kortsiktiga, smal uppgift, omsättningsbara AI, snarare än långsiktig, flexibel, allmänt intelligent AI.

Det finns universitetsinstitutioner i ett antal länder med fokus på intelligenta system engineering. Både terminologi och allmänna filosofi ISE härrör från en blandning av mekanisk och elektroteknik och datavetenskap. ISE-program förekommer ofta inom maskinteknik avdelningar.

Intelligenta system är oftast tänkt att kopplas med robotteknik i industriella processinställningar, även om de kan vara diagnostiska system anslutna enbart passiva sensorer. Intelligenta system är tänkt att vara adaptiv, att lösa problem så kreativt som möjligt med minimal mänsklig ingång. Fältet har fått betydande investeringar från både den privata sektorn och det militära.

Intelligenta system följer i allmänhet en sekvens av händelser för att diagnostisera och åtgärda ett potentiellt problem. Först identifierar systemet och definierar problemet. Då identifierar utvärderingskriterier ska gälla för situationen, som den använder för att generera en uppsättning alternativ till problemet.

Det är en iterativ sökandet efter en lösning och utvärdering av potentiella lösningar, tills ett val och rekommendation görs. Sedan, ibland med humant klartecken krävs, är lösningen implementeras. Intelligenta system ta del av stressen av människor, automatiskt lösa den enklaste av de många tusentals problem som kommer upp i industriella processinställningar.

Intelligenta system engineering syftar till att skapa sensornätverk som inte bara tar numeriska avläsningar, men också fungera som virtuella observatörer, integrera sinnesdata och göra generaliseringar. Som vår tekniska infrastruktur blir kontinuerligt mer komplex, många arbetare välkomna artificiell hjälp med att diagnostisera och lösa problem.