Hur man läser en revisionsberättelse

April 16

Ditt företags bokslut revisionsberättelse kan ge ditt företag en frisk eller revisionsberättelsen kan konstatera att dina bokslutet är vilseledande och bör inte åberopas:

  • Den rena (utan reservation) yttrande: Om revisorn finner inga allvarliga problem, CPA företaget ger din businessâ € s bokslut en okvalificerad eller rent åsikt, vilket det uttrycker i en tre-punkt rapport.
  • Den kvalificerade åsikt: Om revisionsberättelsen är längre än tre stycken, itâ € s aldrig goda nyheter. Till exempel kan auditorâ € s rapport påpekar en brist i companyâ € s bokslut men inte en olycklig brist som skulle kräva ett negativt yttrande.
  • Den avvikande mening: I vissa fall kan revisorn se omisskännliga tecken på att ett företag är i djupa ekonomiska vatten och kanske inte kan övertyga sina fordringsägare och långivare att ge det tid att arbeta sig ut ur sina nuvarande ekonomiska svårigheter. Om en revisor har allvarliga farhågor om företaget är en pågående verksamhet, är dessa tvivel tydligt i auditorâ € s rapport.

Hotet om en avvikande mening motiverar nästan alltid ett företag att ge vika för revisorn och ändra sin redovisning eller avslöjande, för att undvika att få dödsstöten för en avvikande mening. En negativ revisionsuttalande säger att de finansiella rapporterna för verksamheten är missvisande. Securities and Exchange Commission (SEC) tolererar inte negativa yttranden från revisorer för offentliga verksamheter; Det skulle stoppa handeln i ett företags värdepapper om företaget fått ett negativt yttrande från dess CPA revisor.