Vad är en motion till Comply?

July 7

En motion att följa är en juridisk begäran att tvinga någon inblandad i ett fall för att vidta en viss åtgärd. Rörelsen är inför en domare som härskar på om att inte bevilja det. Om domaren bedömer att motionen bör beviljas, är en order som utfärdats till målet av rörelsen. Underlåtenhet att efterkomma denna order kan leda till rättsliga påföljder, inklusive böter och fängelse.

Mer korrekt känd som en rörelse för att tvinga, en motion att följa vanligen arkiveras när människor inte får ett adekvat svar på en tidigare begäran. Till exempel människor som är inblandade i en kostym går igenom en period som kallas upptäckt, där motioner kan lämnas in för att begära att motpartens ombud show bevis eller svara på skriftliga frågor. Om den andra sidan inte svarar eller ger ofullständiga svar, kan en motion att följa arkiveras för att beställa den sidan att svara.

För att lämna en motion att följa, måste en advokat beskriva önskad åtgärd och förklara varför målet för rörelse bör juridiskt tvungen att följa upp med det. Ibland är detta en mycket enkel process. Till exempel, om en advokat vet att motpartens ombud behåller ett brev i stället för kapitulera den under upptäckten processen, kan att advokat beställa att brevet produceras. I andra fall kan en advokat måste visa att ett svar på en begäran upptäckt är ofullständig utan att kunna specifikt beskriva vad som saknas.

Förutom att begära att domaren utfärda en order att tvinga följs, kan en motion att följa även användas för att begära sanktioner mot någon. Om en part har underlåtit att uppfylla tidigare juridiska förfrågningar, är en domare befogenhet att använda sanktioner såsom böter och andra åtgärder. Domarna får bevilja en begäran om att sanktionera om det är uppenbart att detta parti beter i förakt, snarare än att göra ett oskyldigt misstag.

Olika rättssystem har olika rättsliga förfaranden, och arbetsordningen ändras också på olika nivåer i det juridiska systemet. En juridisk utbildning är utformad för att ge människor med den information de behöver för att följa proceduren men advokater som utövar i okända miljöer kan behöva konsul stadgar och etablerade riktlinjer för förfarande för att bekräfta att de gör saker rätt. Underlåtenhet att följa proceduren kan innebära att en motion kommer att avvisas, eftersom det inte presenteras på rätt sätt.

  • En motion att följa är inför en domare som härskar på om att inte bevilja förslaget.