Spara en arbetsbok i ett makro

January 13

Om du vill spara en arbetsbok under kontroll av ditt makro, kan du använda Spara metoden. Detta är samma som att välja kommandot Spara på Arkiv-menyn, så det kommer att visa dialogrutan Spara som, om det dokument du sparar inte har sparats tidigare. Syntaxen är följande:

ActiveWorkbook.Save

Om du vill spara arbetsboken till en fil med ett nytt namn, använd följande grundläggande syntax:

ActiveWorkbook.SaveAs Filename: = "filnamn"

där filnamn är det fullständiga namnet (inklusive en väg) som du vill använda för filen.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3346) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Spara en arbetsbok i ett makro.