Vilka är de olika typerna av Refrigeration Tools?

February 20

Det finns många typer av kylan verktyg som hjälper säkerställa en väl fungerande av olika typer av kylanläggningar; dessa verktyg inkluderar läcksökare och läckagesökare, rör Benders, borstar, och vedkapar, stukning och fackling enheter, och laddning ventiler. Var och en av dessa redskap serverar en annan funktion i att reparera och underhålla kylutrustning. Dessa verktyg ger värdefull hjälp i kampen mot mindre reparationer och kan undvika behovet av att kalla in en kyl tjänst att hantera jobbet.

Läcksökare och läckagesökare fyller en viktig funktion i lämplig drift av kylsystem. Dessa kylanverktyg känna och söka källan till läckage inom en enhet. De är utrustade med teknik som utformats för att urskilja olika köldmedier som kan läckande under ett systems värmecykel. Läcksökare och sökare är vanligtvis lätt och enkel att använda, passar in i handflatan med en hand och ge noggranna läsningar av köldmedieläckor.

Matrisen av rör som utgör en kylenhet kan bära ner, bryta, eller behöver bytas ut helt och hållet. I vissa fall är dock en enkel rengöring allt som är nödvändigt att fastställa ett rör, i vilket fall röret borstar är den idealiska medel för reparation. Tube borstar kommer individuellt eller i satser, i ett stort urval av storlekar för att passa in i någon slang. Om ett rör eroderar eller raster, kan fler tunga kyl verktyg krävas. Tube Benders har kapacitet att ändra riktningen på styva slangar och tillåta köld flöda mer fritt, medan röret fräsar kan skära genom slangen för att ta bort och ersätta det som de situationer optioner.

Med det komplicerade system av rör och ledningar i de flesta kylutrustning, är det viktigt att alla bitar passar ihop perfekt. Om de inte gör det, kan en läcka resultera och äventyra livslängden på enheten. Stukning och fackling verktyg lätt samman ledningar och rör, bockning och montering enskilda bitarna. Denna typ av kylning hårdvara finns i en enkel-hålighet stil, som fungerar på bara en storlek av rör eller tråd, eller en multi-hålighet stil som passar till olika storlekar.

När en ventil sönder, som har en laddningsventil till hands kan spara mycket tid och huvudvärk. Dessa kylan verktyg är modellspecifika och kan utnyttjas när en gammal ventil slutar fungera. Genom att fästa ventilen laddningen i stället för den trasiga en, kan ett kylsystem stanna igång tills en permanent ersättare ventil förvärvas.

  • Kyl- verktyg inkluderar läcksökare och läckagesökare, rör Benders, borstar, och vedkapar, stukning och fackling enheter, och laddning ventiler.