Vad är en Patrol Officer?

May 13

En patrull officer är en person som är ansvarig för att stärka rättsstatsprincipen och den civila ordningen i ett visst område. Generellt är den enskilde medlem i en organisation med uppgift att upprätthålla fred i hela en geografisk region, till exempel en brottsbekämpande myndighet eller ens soldater i krigszoner. Uppgifterna för en patrull officer varierar, baserat på vad organisation de tillhör samt vilken typ av regionen som patrulle. Nästan varje nation, stat och kommun har någon form av patrull officer att upprätthålla normerna i civilisationen.

Poliser är den vanligaste formen av patrull officerare runt om i världen. Vanligtvis är en patrull officer som ansvarar för ett visst område, som ibland kallas en "slå". Lokala personalpolisavdelning gå, cykla eller köra runt området driva lagarna. De reser runt denna region med jämna mellanrum, att hålla sig informerad om situationer som bryter mot freden.

Vanliga arbetsuppgifter patrull officerare ingår kontakter med allmänheten i olika kapaciteter. Många utvecklade nationers uniformerade poliser svara på förfrågningar via telefonsamtal, arrestera bryter mot lagar, genomföra utredningar brott och övervaka trafiken. På grund av mobilitet patrull officerare, individerna är ofta de första som på scenen när freden kränks. Detta innebär att de åtgärder eller passivitet från en patrull officer kan ha en djupgående inverkan på det allmänna tillståndet i brottsbekämpning i ett visst område.

Olika nationer runt om i världen har olika nivåer av patrull officerare, alla med distinkta arbetsuppgifter. Till exempel har USA poliser som generellt patrull städer, en sheriff patrull officer avdelning ansvarar för ett större område, t.ex. ett län, huvudväg patrull officerare som driva trafiklagar på motorvägen och en statlig patrull som arbetar på en landsomfattande basis. Storbritannien separerar sin brottsbekämpning i territoriella polisstyrkor, som ansvarar för ett visst område, och polis transporter, dedikerad för trafik och transportinfrastruktur. Kinas patrull officerare organiseras av ministeriet för offentlig säkerhet, en rikstäckande polisstyrka; Folkets beväpnad polis, en paramilitär patrull hantering gränssäkerhet och brandbekämpning; samt lokala allmänna säkerheten byråer patrullerar regionala och kommunala områden.

En militär patrull officer är någon enskild som tillhör en gren av de väpnade styrkorna som bedriver någon form av spaning eller bekämpa drift. Militära patruller vanligtvis formaterad i en samling av soldater, ibland med landfordon eller flygunderstöd. Oftast används en patrull som används i situationer där stora stridsoperationer har hamnat och ockupationsmakt är bedriver vanliga fredsbevarande verksamhet. Dessa aktiviteter brukar engagera informationsinsamling uppgifter eller genomföra sveper för fiendesoldater.

  • Den vanligaste formen av patrull officerare runt om i världen är poliser.
  • En militär patrull officer får bedriva standardfredsbevarande verksamhet efter utgången av stridsoperationer i ett visst område.
  • State Troopers är ibland kallas motorväg patrull officerare.
  • Patrol officerare kan hjälpa cordon off brottsplatser från åskådare.
  • Patrol officerare bringar ofta tid att köra runt sin takt.