Vad är ventilställdon?

April 3

Ventilställdon är enheter som ansluts till ventiler. De ställdon, som drivs av en extern strömkälla, justera ventilerna till ett önskat läge. Typer av grundläggande ventilställdon inkluderar el, pneumatiska, elektro-hydraulisk, hydrauliska och manuella. Ställdonen används för automatisering av industriventiler finns i fabriker, avloppsreningsverk, raffinaderier och kraftverk.

Det finns många typer av ventilanordningar som används i växter. Elektriska ställdon påverkar genom att använda en enfas, tre-fas eller likströmsmotor. När motorn tar emot en signal, driver den en kugghjulsuppsättning som positionerar ventilen i det önskade läget. Pneumatiska ställdon, elektrohydrauliska ställdon och hydrauliska manöverdon omvandlar lufttryck eller vätskor i linjär eller roterande rörelse. Dessa typer av ställdon tillåter ventilpositionering från avlägsna platser och är idealiska för farliga miljöer.

Manuella manöverdon ventil fungerar med hjälp av en ratt eller spak för att köra en serie kugghjul att positionera ventilen. Manuella manöverdon Ventil inte kräver extern strömförsörjning. De arbetar hand i icke-farliga miljöer.

Ventilställdon införliva akuta felsäkra metoder. I händelse av strömavbrott eller förlust av styrsignal, kommer ställdonen öppna eller stänga. Ventilställdon är konstruerade för att vissa specifikationer för användning i brännbara eller explosiva miljöer, t.ex. i gruv, prospektering av olja och gas, raffinaderier och pipelines. För dessa typer av atmosfärer, är manöverdonet innesluten i en trycksäker kapsling. Detta särskilt boende förhindrar tändgnistor, vilket kan antända brännbara blandningar från att lämna huset.

Biltillverkare införliva ventilställdon i bilar de producerar. Ställdonen driva choke system på förgasare för att hjälpa motorn vid start i kyla. Olika typer av ställdon som finns i bilar inkluderar solenoider, startmotorer och vakuumventilställdon.

Ventilställdon ger en värdefull tjänst i många aspekter av det dagliga livet. En gemensamt elektroniskt reglerventil som finns i hemmet är magnetventilen i en automatisk diskmaskin. Andra exempel på ställdonsventiler som finns i hemmet är kök och badrum kranar, toaletter och vatten tappar, vilka är exempel på manuella ställdonsventiler.

  • Utomhus vatten tappar har oftast manuella ställdonsventiler.
  • Köks kranar innehåller manuella ventilställdon.
  • Ventilställdon kan hittas i oljeledningar.