Vad är Mudsill?

May 19

Den mudsill är en grundläggande komponent i många typer av byggnadskonstruktion. I huvudsak är det en trä-komponent som är fäst till fundamentet av en byggnad. Närvaron av mudsill skapar ett medel för att fästa olika komponenter i utformningen för byggnaden till fundamentet. Tillsammans med att skapa underlag för att fästa ramverket, kan den också bidra till att skapa ytterligare integritet till den totala konstruktionen, eftersom ramen är direkt fäst snarare än enbart vilar på fundamentet.

En av de mer vanliga tillämpningar av en mudsill hittas med hem konstruktion. Detta gäller särskilt med bostäder som är byggda på betongfundament eller platta. Genom att använda sig av behandlade längder av trä, är det möjligt att skruva denna trä tröskeln till alla sidor av plattan. Väl på plats, tillhandahåller mudsill en läpp som skyddar plattan på ett sätt som liknar det sätt en Baseboard skyddar det nedre området på en vägg.

Det är inte ovanligt att en mudsill som skall användas tillsammans med en fälg reglar. Denna kombination hjälper till att förbereda för byggandet av ett undergolv. Undergolvet är oftast tillverkad av virke som löper längden och bredden av stiftelsen och är bultad eller skruvas till mudsill. I huvudsak skapar detta en plattform av trä som fungerar som medel för spikning eller skruvning i bjälklaget för översta eller entréplan till stiftelsen.

En av de främsta fördelarna med en mudsill är att den gör det möjligt att ordentligt fästa byggnaden till stiftelsen. Eftersom det i praktiken skapar en bottenplatta som gör det möjligt att säkra ramen med nitar eller bultar, är det mindre sannolikt att påverkas negativt av naturliga händelser som annars skulle flytta byggnaden utanför fundamentet byggnaden. Till exempel, arbetar som sill tallrik skulle mudsill ge lite mer strukturell integritet som skulle förbättra chanserna att byggnaden motstå en jordbävning.

Medan mudsill är vanligtvis gjord av behandlat virke, det finns också exempel på de som är konstruerade av metall. Ofta är dessa metall versioner byggda med hål förborrade i kroppen av tröskeln, vilket gör det möjligt att skruva den till grunden med relativ lätthet.

  • Ett hem träram kan förankras i ett mudsill.