Vad är Reverse Voltage?

April 8

Omvänd spänning är en typ av energisignal som skapas när polariteten hos en elektrisk ström omkastas. Sådan spänning uppstår ofta när återföring av polariteten läggs över en diod, tvingar dioden att reagera genom att fungera i omvänd. Denna omvända av funktionen kan också skapa en genombrottsspänning inom diod, eftersom det ofta orsakar nedbrytning av kretsen att spänningen är tillämpliga på.

Omvänd spänning uppstår när den anslutande källa av energisignalen till kretsen appliceras på ett inverterat sätt. Detta innebär pluskabeln källan har anslutits till marken eller negativa krets bly, och vice versa. Detta överförande av spänning är ofta inte avsedd, eftersom de flesta elektriska kretsar inte är kapabel att hantera backspänningar.

Då minimibackspänning appliceras på antingen en krets eller en diod, kan det helt enkelt bringa kretsen eller dioden att arbeta i omvänd. Detta kan orsaka en reaktion såsom en låda fläktmotor snurrar åt fel håll. Posten kommer att fortsätta att fungera i sådana fall.

När mängden av backspänning appliceras på en krets är för stor en mängd av signal för kretsen för att ta emot, men itâ € s kallas en genombrottsspänning. Om insignalen som har återförts träffar den tillåtna spänningen för kretsen för att upprätthålla, kan kretsen skadas bortom punkten av återstående användbar. Den punkt vid vilken kretsen skadas är vad termen överslagsspänningen refererar till. Denna uppdelning spänning har ett par andra namn, toppbackspänning eller backgenombrottsspänning.

Omvänd spänning kan orsaka en genombrottsspänning som påverkar funktionen av andra kretskomponenter samt. Utanför den backspänning skadliga dioder och kretsfunktioner, kan det också bli en toppbackspänning. I sådana fall kan kretsen inte innehålla mängden inkommande ström från signalen som har vänt och det kan skapa en genombrottsspänning mellan isolatorer.

Denna uppdelning spänning som kan förekomma på kretskomponenter kan orsaka nedbrytning av komponent eller tråd isolatorer. Detta kan förvandla dem till signalledare och skada kretsen genom att utföra spänningen till olika delar av kretsen som arenâ € t att ta emot den, vilket orsakar instabilitet över hela den kretsen. Detta kan orsaka bågar av spänning från komponent till komponent, som också kan vara tillräckligt kraftfull för att antända olika komponenterna i kretsen och resultera i en brand.