Vilka är de olika typerna av Yard Dränering?

February 24

Indikationer på ett dräneringsproblem varvet presentera sig vanligtvis efter en regnstorm. Generellt sett bör överflödigt vatten rinna av en väldränerad gräsmatta eller trädgård i ungefär en timme efter ett kraftigt regn. Typiska problem dränering för egendom som är platt kommer att omfatta stående vatten eller fuktig jord. När trampade på, om vattenbassänger runt skorna, dess en indikation på dålig dränering. För de gårdar med en lutning, avrinning kan vara ett problem. Överdriven vatten kommer att skära kanaler genom jorden när den rinner ner i backen, tvätta bort växtlighet och mark och lämnar efter fula kanaler. Vissa typer av varvet dränering inkluderar mark tillsatser, lägga en sluttning med en platt gräsmatta och franska avlopp.

En gård dränering lösning för både platta och lutande varven innebär att förbättra jorden. Lerjordar allmänhet inte absorberar vatten bra. Lägga organiskt material i form av kompost eller humus, eller kemikalier såsom kalk eller gips kan hjälpa till att bryta upp jorden och förbättra sin förmåga dränering. Sandjordar tenderar att sakna sammanhållning och typiskt tvätta bort lätt i skyfall. Kompost och humus kan införas i marken för att förbättra sin förmåga att hålla vatten. Alla dessa produkter kan köpas på lokala plantskolor. Behandla dräneringsproblem genom att förbättra jorden kan ta månader av konsekvent tillämpning, men kanske kan lösa många små problem dränering.

Större dräneringsproblem på plana gräsmattor kan åtgärdas genom att ändra lutningen eller klass av varvet. Lutning definieras som lutningen på en gård. En platt gården saknar en sluttning, uppmuntra vatten till poolen eftersom det har inget sätt att köra utanför fastigheten. Ändra lutningen på en gård är ofta hårt arbete eftersom det innebär att flytta jorden från den ena sidan av gården till en annan. Ny smuts eller matjord, kan också köpas och läggas till gården för att skapa de nödvändiga sluttningen.

Franska avlopp är ett annat alternativ för platta varv. Traditionellt har franska avlopp byggs genom att gräva diken och fylla dem med grus, kanalisera vattnet i en viss riktning. I modern tid är franska avlopp uppbyggda på samma sätt, men oftast en plast, perforerad - eller slitsad - röret läggs till diket. Röret är placerat i botten av diket och täckt med grus. Grus håller det perforerade röret på plats och förhindrar löv och annat organiskt material täpper till slitsarna i röret.

Franska avlopp kan också användas för att ta itu med vatten avrinning problem i varv med en lutning. Den franska avloppet driver vanligen längs botten på sluttningen och hindrar vattnet från att samla på en plan yta genom att flytta vattnet till en annan plats. Slope avlopp är en annan gård dräneringsmetod för gårdar med lutning eller kullar. Dessa allmänt kör i samma riktning som lutningen, kan placeras över eller under marknivå och kan vara tillfällig eller permanent.

Många företag är specialiserade på att identifiera och rätta till problem varvet dränering. Kostnaden är vanligtvis bestäms av omfattningen av problemet och vilka åtgärder som behövs för att rätta till det. För dem som vill spara kostnader för hyra ett företag för att åtgärda problemet, det finns ett brett utbud av produkter tillgängliga för gör-det-själv husägare för att förbättra gården dränering.

  • Kompost och humus kan införas i marken för att förbättra sin förmåga att hålla vatten.
  • En dräneringsdike kan bidra till att undanröja stora mängder vatten och förhindra skador.
  • Grus kan användas i gården dränering för direkt vatten.
  • Dräneringsrör kan bidra till att förebygga översvämningar och jorderosion genom att styra bort vatten från ett område.