För seniorer: Visa miniatyr webbsidor på iPad 2

February 4

På din iPad 2, kan du visa webbsidor på Internet med hjälp av webbläsaren Safari. Visa öppna webbsidor som miniatyrer (små bilder) på en enda sida, för att snabbt updatera en sida som du vill fokusera på.

 1. Med Safari öppet trycker du på Multiple Pages-ikonen i statusfältet.

  För seniorer: Visa miniatyr webbsidor på iPad 2

  I Safari kan du ha upp till nio webbsidor öppna samtidigt, och sedan hoppa mellan dem så ofta du vill. När du trycker på Multiple Pages ikonen, för närvarande öppna webbsidor visas som miniatyrer.

 2. Använd dessa miniatyrer för att utföra vissa surfning uppgifter.

  Du kan använda miniatyrer som visas i flera sidor visa att utföra vissa uppgifter inom webbläsaren Safari.

  • Visa en webbsida som representeras av en miniatyr i helbild genom att knacka på miniatyren eller nyper att förstora den.
  • Öppna en ny webbsida genom att peka på Ny sida miniatyr och sedan knacka i adressfältet och ange en webbadress (eller URL).
  • Stäng en webbsida genom att trycka på ikonen Ta bort (cirkeln med ett kryss i den) i det övre vänstra hörnet av en miniatyrbild.

Flera sidor uppfattning har nio möjliga plats slots. Rensa din webbhistorik inte rensa Multiple Pages syn på sajter du € ve nyligen besökte. För att ta bort platser från den här vyn, måste du radera dem en och en, eller vänta på att ersättas av mer nyligen besökta webbplatser.