Vad är en defeasance klausul?

January 19

En defeasance klausul är ett uttalande i en inteckning kontrakt indikerar att när låntagaren har uppfyllt alla krav för lånet, är långivaren skyldig att överlämna titeln. Defeasance klausuler används i regioner där bolån inte erbjuds på en pant basis. När en lien används, behåller långivaren ett intresse av egendom och rätten att utestänga i händelse låntagaren inte uppfyller villkoren för lånet. Om ett lån innehåller en bestämmelse defeasance bör den läsas noggrant för att bekräfta långivarens intresse för fastigheten kommer att avslutas när lånet betalas i sin helhet, tillsammans med alla räntor och andra avgifter.

När en hypoteks upprättas med en klausul defeasance, innehar långivaren vad som är känt som en defeasible titel. Defeasible titlar är villkorade titlar som kan återkallas under vissa omständigheter; den defeasance klausulen i inteckning pappersarbete visar långivaren kommer att förlora äganderätten till fastigheten när låntagaren har betalat av lånet. Klausulen kan också ge information om förskottsbetalning påföljder, om lånet är strukturerad med sådana sanktioner.

När låntagaren har betalat av lånet i sin helhet, kan titeln lösas in, och den tidigare låntagaren blir titeln husägare. Med full äganderätt till fastigheten, kan människor väljer att sälja den, refinansiera den, använda den för en kredit, eller helt enkelt behålla äganderätten och använda egenskapen att leva i eller för att generera intäkter. Titeln bör rensas när långivarens intresse avslutas, såvida det inte grumlas av andra frågor som inte har med hypotekslån som används för att köpa den.

Bolånepappersarbete omfattar vanligtvis detaljerade villkor. Folk kan läsa tidningarna för att få information om den beräknade förfallodatum, det belopp som kommer att betalas under lånets löptid, och andra frågor. Denna information bör ses över noggrant. Om något verkar vara det vanliga eller inte uppfyller låntagarens förväntningar bör det diskuteras innan inteckning pappersarbete undertecknas.

I en inteckning med en klausul defeasance, när lånet är återbetald, får långivaren agera för att släppa titeln omedelbart till låntagaren, eller låntagaren kan behöva lämna ytterligare pappersarbete. Det är viktigt att komma ihåg att rensa titeln i slutet av ett hypotekslån, för om det är problem med titeln, kan de bli ett problem vid en tidpunkt i framtiden.