Vad betyder en styrelse Governance göra?

January 27

En styrelse styre är typiskt en grupp utomstående individer som ger en bolagsenhet med rådgivning tjänster. I många fall kommer styrelsen träffas ett par gånger om året och diskuterar det inre arbetet i företaget. Vanliga arbetsuppgifter för styrelsen för styrning innefattar inställning företagens politik, som ger tillsyn till koncernledningen, vilket gör viktiga företagsbeslut, och tillhandahålla ledarskap till företaget. Styrelseledamöter kan få någon ersättning för sitt arbete.

Många institutioner använder en styrelse styrning för sin verksamhet. Många läroanstalter, börsnoterade företag, offentliga servicehelheter eller andra organisationer använder extern styrning. I börsnoterade bolag, kan styrnings medlemmarna också vara styrelsen, som ger aktieägare med representation i bolaget. Snarare än att vara bunden till företaget självt, styrelseledamöterna representerar aktieägarnas intressen. De flesta styrnings medlemmar har lång utbildning och erfarenhet inom de företag som de övervakar.

Ställa en uppdragsbeskrivning och företags konstitution är ofta en utgångspunkt för styrelsen för styrning, och tillåter styrelsen att styra företaget genom att ställa drifts riktlinjerna för organisationen. Verksamhetsidén är typiskt några meningar som ger direktiven i bolaget. Företags konstitutionen - även känd som företagspolicy - ger detaljer om hur företaget fungerar. Konstitutionen innehåller vanligtvis riktlinjerna för verksamheten, en etisk kod, icke godkända aktiviteter och straff för otillbörligt beteende.

Det övergripande ansvaret för ledamöterna i styrelsen för styrningen är att skydda den finansiella stabiliteten i företaget. Styrelseledamöter granska besluten i företaget och besluta om företaget är ute efter att maximera vinsten. Styrelsen för styrning kommer ofta granska resultatet för chefer och ge rekommendationer. Ledande befattningshavare som konsekvent gör dåliga beslut eller driver utanför gränserna för bolaget kan möta borttagning. Detta skyddar aktieägarnas intressen eller de intressenter utanför företaget.

Organisationer kan bara hålla enskilda medlemmar i styrelsen för styrning för ett till två år. Detta ger bolaget möjlighet att ändra styrelseledamöter för att undvika att bli alltför nära med medlemmarna. Olämpliga relationer mellan styrelseledamöter och företaget kan leda till risken för bedrägeri. I slutändan kommer detta beteende försvaga företaget och sänka företagets rykte i omvärlden. Styrelseledamöter som stannar kvar hos företaget under lång tid kan också börja ge råd som återspeglar personliga åsikt snarare än aktieägare intresse.

  • En styrelse styre är typiskt en grupp av individer utanför den rådgivning företaget.
  • Styrelserna för styrning träffas vanligtvis ett par gånger per år för att diskutera det inre arbetet i ett företag.