Vad är Hydro Generatorer?

August 16

Vattenkraftverk generatorer kan vända energin i rinnande vatten till användbar elektricitet. Detta är oftast uppnås genom uppdämning en flod och sedan rikta vattnet genom en eller flera turbiner. När vattnet orsakar turbinerna att snurra, de i sin tur driva elgeneratorer. Medan dämma floder kan ha miljömässiga konsekvenser, är vattenkraftgeneratorer typiskt anses vara en primär källa till ren, förnybar energi. Cirka 20% av den el i världen kommer från vattenkraft generatorer, som står för största delen av den el som förnybara källor.

De flesta vattenkraftverk generatorer är en del av dammanläggningar som använder konstgjorda reservoarer, även om det finns ett antal andra sätt att utnyttja vattenkraft. Kör-of-floden generatorer fungerar på ungefär samma sätt som traditionella damm och reservoar generatorer, även om de har oftast liten eller ingen lagringskapacitet. Istället för att skapa en konstgjord blockering av flödet och förändring i höjd, run-of-floden kraftproduktion använder naturliga vattenflödet och flodegenskaper. För att en run-of-river anläggningen att generera konsekvent el, måste älven det är installerat på normalt har en genomgående hög vattenflöde.

Förflyttning av vatten i dagliga tidvatten kan också utnyttjas av vattenkraftgeneratorer. Detta åstadkommes vanligen genom att installera turbiner i ett tidvattenzonen som drivs av den dagliga fluktuationer av tidvattnet. Det är ibland möjligt att bygga reservoarer i dessa system, vilket möjliggör ytterligare generatorkapacitet i hög efterfrågan situationer.

Ett annat sätt att ytterligare vattenkraft generatorkapacitet kan läggas till ett system är genom pumpad lagring. Detta system kan användas i samband med en traditionell uppdämda vattenkraftverk, eller i en fristående kapacitet. Under tider när efterfrågan på el i ett område är låg, kan vatten pumpas upp till höga höjd reservoarer. Sedan när efterfrågan ökar, kan den lagrade vattnet användas för att öka generatorkapaciteten. Dessa pumpsystem i slutändan genererar mindre ström än vad som används för att fylla magasinen, men pumpad lagring för vattenkraft generation kan vara en viktig metod för grid energilagring i vissa områden.

Några vattenkraften kan få konsekvenser för miljön, särskilt när stora dammanläggningar är inblandade. En potentiellt oönskad konsekvens av vissa dammar är hur de på ett effektivt sätt kan dela upp ekosystemet i en flod. Medan vissa dammar inkluderar fisktrappor för att tillåta vissa arter att resa uppför floden för att leka, kan andra fiskar inte kan utnyttja dem. Detta kan störa livscykeln för vissa arter, eller minska den biologiska mångfalden i vissa populationer.

Dammar kan också ha positiva effekter, såsom att tillhandahålla kontroll av översvämningar och en tillförlitlig källa för bevattning. Reservoarerna kan också användas för vattenbruk och rekreation. Till skillnad från de flesta sätt att generera elektricitet genom att vattenkraftgeneratorer producerar inte växthusgaser som koldioxid (CO 2). Några CO2 och andra föroreningar kan skapas i konstruktionen av generatorerna, även om de är oftast mycket ren gång drift.

  • En vattenkraft dammen.
  • Ett fartyg som går genom en sluss vid Three Gorges Dam, världens största kraftverksdamm.
  • Hoover Dam används för att generera vattenkraft.