Adobe CS5 Illustrator Selection Tool

January 6

Markeringsverktygen i Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator inkluderar flera kapacitet inklusive ankarpunkt, tält, flera val och även sparar ditt val. Dessa funktioner tillåter mer exakt manipulation av din bild.

Välja en fästpunkt

När du har ett val att arbeta med, kan du avmarkera alla aktiva ankarpunkter och sedan bara göra en ankarpunkt aktiv. Gör så här:

 1. Välj Välj -> Avmarkera för att se objektet ISNA € t valt.
 2. Välj direktmarkeringsverktyget (den vita pilen) på verktygspanelen.
 3. Klicka på en ankarpunkt.

  Endast en ankarpunkt (den du klickade) är fast, och de andra är ihåliga.

  Adobe CS5 Illustrator Selection Tool

 4. Klicka och dra den fasta ankarpunkt med direktmarkeringsverktyget.

  Endast att fast förankringspunkt flyttas. Notera att en fästpunkt förstorar när du passerar över den med direktmarkeringsverktyget.

Med hjälp av en markeringsram för att markera ett objekt

Ibland kan man lättare omger objektet du vill välja genom att dra musen för att skapa en markeringsram. Följ dessa steg för att välja ett objekt genom att skapa en markeringsram:

 1. Välj markeringsverktyget.
 2. Klicka utanför objektet och dra över en liten del av den.

  Hela objektet blir markerat.

  Adobe CS5 Illustrator Selection Tool

  Du kan också välja bara en fästpunkt i ett objekt med hjälp av markeringsramen metoden:

 3. Välj Välj -> Avmarkera för att se objektet ISNA € t markerat och välj sedan direktmarkeringsverktyget.
 4. Klicka utanför ett hörn av objektet och dra över bara ankarpunkt som du vill markera.

  Observera att endast ankarpunkten är aktiv, vilket kan vara en syn-sparare när du € re försöker välja enskilda punkter. Du kan använda den här metoden för att gå över bara de två översta punkter eller sidoankarpunkter för att aktivera flera fästpunkter också.

  Adobe CS5 Illustrator Selection Tool

Välja flera objekt

Om du har flera objekt på en sida, kan du välja dem genom att använda någon av dessa metoder:

 • Markera ett objekt eller ankarpunkt och sedan hålla ned Skift och klicka annat objekt eller ankarpunkt. Beroende på vilken markeringsverktyg du € re att använda, du antingen välja alla fästpunkter på ett objekt (markeringsverktyget) eller ytterligare fästpunkter endast (direktmarkeringsverktyget).

  Du kan använda Skift för att inaktivera ett objekt också. Skift + klicka ett markerat objekt för att avmarkera den.
 • Välj Select -> All eller tryck Ctrl + A (Windows) eller Kommando + A (Mac).
 • Använd markeringsram tekniken och dra utanför och över objekten När du använder denna teknik med markeringsverktyget är alla ankarpunkter i objekten valts. när du använder direktmarkeringsverktyget, är endast de punkter du drar över valt.

Spara ett urval

Spendera alldeles för mycket tid på att försöka göra dina val? Illustrator kommer till undsättning med funktionen Spara markering. Efter att du har ett val som du kan behöva igen väljer Välj -> Spara markering och namnge urvalet. Urvalet visas nu längst ned på menyn Markera. För att ändra namnet eller radera sparade markeringen väljer Välj -> Redigera markering. Detta val sparas med dokumentet.

Nytt i Illustrator CS5 kan du använda samma Välj-bakom kortkommando som har funnits i InDesign för flera versioner. För att välja ett objekt bakom en annan, helt enkelt placera markören över det område där du vet att objektet (som skall väljas) ligger och trycker Ctrl + klicka (Windows) eller Kommando + klicka för Mac OS.