Hur kan jag bli en spermadonator?

January 9

Det är ganska lätt att bli en spermadonator om du är vid god hälsa och har en tydlig familjesjukdomshistoria. För att bli en spermadonator, börja genom att kontakta lokala spermabanker och ber att ansöka som givare. De flesta spermabanker vill givare att vara lämpligt placerade, såsom inom en timmes restid. I de flesta fall måste du vara mellan 18 och 44 för att bli en spermadonator.

Om du vill bli en spermadonator, bör du förbereda för att ha din bakgrund utforskas grundligt. De flesta spermabanker accepterar inte spermadonatorer som antogs. Detta beror på att de inte skulle kunna checka in i din familjs medicinska och mentala bakgrunden noga om du antogs. En spermabank kommer att vilja se till att det inte finns någon historia av ärftliga sjukdomar eller tillstånd innan du tillåts att donera. Detta inkluderar psykiska tillstånd.

Innan du kan donera sperma, måste du också lägga fram en läkarundersökning. Detta syftar till att säkerställa att du är helt fri från allvarliga sjukdomar och att du är i god allmän hälsa. Du kommer att få blod- och urinprov. Som en del av processen, kommer du också testas för sexuellt överförbara infektioner.

Du kommer vanligtvis måste ge en initial spermaprov under screening process. Du kommer att bli ombedd att lämna ditt spermaprov i avskildhet i en samling rum. För att garantera din komfort, kommer du att få tidningar och filmer och lämnas ensamma i det här rummet för att ge ditt prov. Din spermaprov kommer sedan att testas av spermabankens laboratorium för att utvärdera din spermier och dess kvalitet. Labbet kommer också att testa hur väl din sperma svarar på frysning.

När testningen är klar och allt ser bra ut, kommer du ha rätt att ge spermadonationer. I de flesta fall är potentiella givare uppmanas att teckna avtal. Dessa avtal kräver att ge sperma donationer för en sexmånadersperiod, vanligtvis en eller två gånger i veckan. Dock har varje spermabank sina egna unika krav på hur ofta en donator lämnar spermaprov.

När du har gett ditt erforderligt antal spermadonationer, är ditt jobb inte över. Dina spermprov kommer hållas i karantän i sex månader; detta är att se till att ditt blod var faktiskt gratis infektion vid tiden du angav donationerna. Eftersom vissa infektioner och sjukdomar har en inkubationstid under vilken testning kanske inte är helt korrekt, är denna sexmånaders förnyade försök syftar till att skydda den kvinna som kommer att få din spermadonation samt eventuella barn som skulle födas ur det. När den andra blodprov utförs och du har visat sig vara fri från sjukdom, kommer du att få betalt; betalnings beloppen varierar, beroende på den särskilda spermabank. Men de flesta donatorer får mellan $ 35 och $ 50 $ (USD) för varje prov.

  • Urinprov görs oftast innan en man får vara en spermadonator.
  • Blodprov kommer att utföras minst två gånger för att säkerställa att det inte innehåller några sjukdomar.
  • Badtunnor och bad minskar livslängden på spermier.
  • En spermie.