Vad är Job Kompetens?

May 14

Jobb kompetens avser demonstration av olika färdigheter, färdigheter och prestandanivåer som de har anknytning till en viss position eller jobb inom ett företag. Det finns flera sätt att utvärdera kompetens för ett jobb, baserat på vad aktivitetsnivå eller prestanda anses vara acceptabelt inom en organisation. Här är några exempel på kriterier som ofta förknippas med att utvärdera jobbkompetens.

Ibland kallas rollen kompetens, är jobbkompetens huvudsak utvärderas från början av anställningscykeln och fortsätter fram till slutet av det statligt sysselsättnings. När en blivande anställd är under övervägande, kommer ett företag att försöka ordentligt utvärdera kompetensnivån hos individen, eftersom det gäller den position som behöver påfyllning. Detta kommer att innebära att ta en titt på pedagogiska meriter i den blivande anställde, liksom tidigare arbete historia.

Baserat på denna grundläggande information, är det möjligt att säkerställa lönsamheten för fortsatta diskussioner med utsikten. Men om utredning av dessa faktorer tyder på att utsikterna saknar den typ av kompetens som krävs för en acceptabel nivå av kompetens, då företaget kan avslå ansökan och fokusera sökning i andra riktningar.

Även för befintliga medarbetare är viktigt den pågående utvärderingen av roll kompetenser. I detta syfte många arbetsgivare har en process på plats för periodiska utvärderingar av medarbetarnas prestationer. Generellt kommer detta att omfatta en titt på allmän effektivitet på arbetsplatsen, en korrekt tillämpning av kunskap relaterad till positionen, punktlighet, och ofta förmågan att arbeta effektivt med andra medarbetare. Denna pågående arbetet med att utvärdera jobbkompetens hjälper både arbetsgivaren och arbetstagaren. Som ett resultat kan arbetsgivarna identifiera latenta färdigheter som skulle kunna utvecklas som skulle vara i bästa intresse för företaget. Anställda gynnas att kvaliteten på det utförda arbetet redovisas, och chanserna för avancemang kan vara förestående.

Eftersom jobb kompetenser inkluderar faktorer som effektivitet, punktlighet och förmåga att arbeta bra med andra, ger de viktiga indikatorer på om en anställd bör belönas för utmärkta prestanda, bidragit till att förbättra kompetensen inom vissa områden, eller avsluta samarbetet helt och hållet. Förstå sambandet mellan kompetens och de färdigheter hos en individ är avgörande om rätt person ska placeras i rätt arbetsmiljö. När jobb kompetens utvärderas ordentligt, både arbetsgivaren och arbetstagaren nytta. När kompetens för ett jobb inte är ordentligt utvärderade, är slutresultatet ofta negativt för både företaget och den anställde.

  • Demonstrationen av olika färdigheter i relation till en specifik position kallas jobbkompetens.
  • Förmågan att fungera bra med andra är en faktor när man överväger jobbkompetens.
  • Arbetstagare som visar sig vara inkompetent på sina jobb får sparken.
  • Visar dålig jobbkompetensfärdigheter kommer ofta till jobbet uppsägning.
  • Produktiviteten är en del av jobbet kompetens.
  • Det finns flera sätt att bedöma en potentiell medarbetares kompetens jobb.
  • Punktlighet är en faktor när man överväger jobbkompetens.