Slå Legend på och stänga

May 20

När du skapar ett diagram i Excel, kan guiden att du följer skapar ett diagram legend, beroende på vilken typ av diagram du använder. Du är inte begränsad till guiden beslut, dock. Du har fullständig kontroll över om en legend visas på sjökortet. Gör så här:

  1. Klicka en gång på legenden att välja den. Handtag ska visas runt omkretsen av legenden.
  2. Välj Diagramalternativ från diagram menyn. Excel visar Diagram dialogrutan Alternativ. (Se figur 1.)

    Slå Legend på och stänga

    Figur 1. Diagram dialogrutan Alternativ.

  3. Se till att fliken Legend är vald.
  4. Avmarkera kryssrutan Visa förklaring.
  5. Klicka på OK.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2969) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Slå på Legend på och av.