Vad är Adoption försäkring?

June 16

Antagande försäkring är en försäkringsprodukt för blivande adoptivföräldrar att hjälpa dem att täcka kostnader i samband med adoption samt förluster som kan uppstå när en adoption misslyckas. Detta är en mycket specialiserad typ av försäkring och kan inte vara lätt tillgänglig. Föräldrar förbereder sig för att anta kanske vill diskutera adoption försäkring med en kurator eller representant för en adoptionsbyrån att få information och råd om den bästa politiken för deras behov. En försäkringsagent kan ge en remiss om hennes byrå inte erbjuder den här produkten.

Processen för adoption kan vara tidskrävande och dyrt. Föräldrar behöver vanligtvis betala för ett hem studie och kan också ha kostnader som resor, moderskap kostnader för biologiska mor, och så vidare. Även adoptivföräldrar är beredda att betala dessa kostnader som en del av processen för en adoption, kan plötsliga utgifter komma upp, och ett antagande försäkring kan hjälpa till att uppfylla dem. Ett vanligt tillvägagångssätt är att låta försäkringstagarna att låna mot värdet av politiken för att betala för kostnader.

Adoptioner kan misslyckas av många olika skäl, och detta kan vara ett bekymmer för adoptivföräldrar. De kan lägga ner mycket pengar på ett antagande som inte går igenom, och detta kan göra det svårare att driva en andra adoption. Antagande försäkring ersätter föräldrar för dessa kostnader så att de kan starta processen igen. Detta kan minska risken för att bara ha en chans att antas på grund av den höga kostnaden.

Kostnaden för en adoption försäkring kan variera. Försäkringstagarna måste ge viss information till försäkringsagent och kan välja mellan flera nivåer av täckning. Om de inte är säkra på vilken typ av täckning de behöver, kommer försäkringen företrädaren har oftast råd. Mer täckning är dyrare, men kan vara en kostnadseffektiv beslut för adoptivföräldrar som inte har råd att ta en förlust om en adoption inte fungerar.

Vissa adoptionsbyråer kan ha en föredragen försäkring partner eller rekommendationer baserade på de senaste erfarenheter av sina adoptivföräldrar. Deras personal kan ge information om tillgängliga politik tillsammans med kontaktinformation för olika försäkringsbolag. Det är alltid en bra idé att få offerter från minst två företag för att lära mer om de olika alternativ som finns innan beslut fattas. Ett företag kan erbjuda bättre täckning eller en mycket mer prisvärd alternativ.

  • Antagande försäkring kan bidra till att täcka moderskap kostnader för biologiska mor.