Referera den sista cellen i en kolumn

November 17

Patty frågade om ett vanligt scenario, där kolumn B innehåller en hel del data och information kan läggas till cellerna i kolumnen som helst. I en formel i cell C4, vill Patty att se värdet i botten av dessa celler i kolumn B som innehåller värden. Således, om cellerna B1: B27 innehåller uppgifter, sedan i cell C4 Patty vill se värdet som är i cell B27. Om tre flera stycken av uppgifter läggs till kolumn B, då värdet i C4 bör innehålla värdet i B30.

Lösningen på detta problem beror på om du kan räkna med data i kolumn B innehåller tomma celler eller inte. Om uppgifterna är sammanhängande, det inte innehåller några tomma celler-då kan du använda följande formel i C4:

= INDIREKT ("B" & COUNTA (B: B))

Detta konstruerar en adress utifrån den sista cellen i kolumnen, och sedan använder INDIREKT funktionen att returnera värdet på den adressen.

Om det är möjligt att det finns råämnen i kolumn B, då följande formel fungerar:

= INDIREKT ("B" & MAX (RAD (1: 65535) * (B1: B65535 <> "")))

Återigen är det INDIREKT funktion som används för att hämta det verkliga värdet, men adressen används av INDIREKT sätts ihop på olika sätt.

Ett annat tillvägagångssätt är att använda funktionen LETARAD för att returnera värdet. Om kolumn B består av numeriska värden, då följande formel i C4 kommer att fungera fint:

= LETARAD (9.99999999999999E + 307, B: B, 1)

Om kolumn B innehåller text, sedan den numeriska lookup kommer inte att fungera, men följande kommer att:

= LETARAD (REPT ("z", 50), B: B, 1)

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2103) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Referera den sista cellen i en kolumn.