Vad är en Warrant Täckning?

December 16

Warrant täckning är en typ av finansiell verktyg som tillhandahålls av ett företag som utfärdar lager som en fördel för investerarna. Med optionsrätt täckning, ger ett företag en investerare möjlighet att köpa ytterligare aktier till ett visst pris. Detta verktyg kan vara ett kraftfullt investeringsverktyg som en investerare kan använda för att öka avkastningen på marknaden. En av de stora fördelarna med optionsrätt täckning är att det ger den flexibilitet investerare i hans eller hennes möjligheter.

Liknar en option, som ger en investerare rätt att köpa eller sälja ett värdepapper från en annan investerare till ett bestämt pris, är teckningsoption täckning till investerarna av företaget som utfärdar lager. Med detta verktyg tillåter ett företag en köpare att köpa ett extra belopp på aktier i lager i framtiden. Optionsprogrammet täckningen är i huvudsak ett avtal som har ingåtts av en investerare och ett företag i syfte att ge ytterligare investeringsmöjligheter för investeraren.

Vanligtvis kommer teckningsoptions täckningen ger investeraren möjlighet att köpa ytterligare antal aktier baserat på andel av priset på en tidigare köp. Till exempel kan ett företag ge 50% teckningsoption täckning för investerare. Det innebär att en investerare kommer att kunna köpa ytterligare 50% av det ursprungliga antalet aktier till samma pris som han eller hon tidigare köpt dem; om han ursprungligen köpte 500 aktier, kunde han köpa 250 fler till samma pris.

Om priset på aktien ökar kraftigt över tiden, kan investeraren utöva denna teckningsoption och köpa ytterligare aktier för att generera vinst. Investeraren vet att han eller hon skulle kunna sälja dessa aktier till ett pris som är högre på marknaden. Investeraren kan sedan köpa aktierna till det lägre priset och omedelbart sälja dem till det högre priset. Ibland kommer investerare inte sälja aktierna omedelbart men kommer hänga på dem att inse ännu större vinster.

En annan fördel med denna typ av investeringar är att investerarna inte är skyldiga att göra ytterligare inköp i framtiden. Bara för att en investerare har options täckning som tillåter honom att köpa ytterligare aktier, betyder det inte nödvändigtvis att han måste. Detta ökar nivån av flexibilitet för investeraren och förse honom med ytterligare möjligheter. Många investerare vilja ha möjlighet att köpa ytterligare aktier utan att tvingas till det priset på aktien avtar snabbt.