Vad är felaktigt inmatnings?

June 19

Vissa människor är illegala invandrare eftersom de tilläts in i ett främmande land, men lämnade inga när de skulle. Andra människor är illegala invandrare, eftersom de kom in ett land utan tillstånd. Detta kallas olaglig inresa, och det är ett stort problem i många länder. Det finns många sätt för människor att illegalt invandra, vilket inkluderar gömmer sig i fordon som korsar gränser lagligt, med hjälp av tunnlar som löper under en gräns, eller helt enkelt gå in i ett land vid en obevakad plats. Om det upptäcks, kan dessa illegala invandrare inför flera typer av konsekvenser.

Olaglig inresa inträffar vanligen när ett land gränsar till ett eller flera länder där levnadsstandarden är mycket lägre. Folk från de fattiga och mindre utvecklade länder kommer ofta in i rikare landet illegalt för att söka arbete eller ett bättre liv. I vissa fall är olaglig inresa inte begränsat till människor från grannländerna. Vissa individer utvecklar arbetade system och reser stora avstånd för att ange ett visst land.

Många människor inser att olaglig inresa är ett problem utan att inse att det i många länder är det också ett brott. I andra länder kan det endast betraktas som en administrativ förseelse. Det finns en rad konsekvenser som vanligen ställs på personer som illegalt invandrar. Vissa är inspärrade eller innehas för längre perioder i häkten. De kan laddas böter. Det är också troligt att de kommer att avstängas från juridiskt invandrar till det land där de fångas i flera år eller för alltid.

I vissa fall kan dock människor in länder olagligt, men de är inte tvungna att lämna. Många länder har lagar som förbjuder tvingar människor att återvända till sina hem nation om vissa omständigheter föreligger. Till exempel, om en illegal invandrare står inför hotet om förföljelse, även om han kommer in i Storbritannien illegalt, finns det betydande chanser att han kommer att få stanna.

Regeringar runt om i världen försöker åtgärda olaglig inresa på många olika sätt. Dessa inkluderar uppföra murar och staket och med soldater patrullerar gränserna med flyg, fot, och markfordon. Trots alla ansträngningar, är problemet ofta svårt att kontrollera. Detta gäller särskilt för drabbade länder som har omfattande gränser.

Det finns ofta debatter om effekterna av olaglig inresa. Många skildra det som en offer brott. Andra däremot, notera att illegala invandrare har många effekter på de samhällen som de inkräktar på, som bland annat tar jobb som ska tillhöra medborgarna, överbeläggning städer, och ökande skattebördor genom att utnyttja program för social tjänst.

  • Smugglare använder en mängd olika tekniker för att smuggla invandrare över gränsen, inklusive gömma dem i lastbilar.