Vad är Neurosemantics?

August 1

Neurosemantics är läran om hur ord eller fraser tolkas inom en persons psykologi, och de övergripande reaktioner som resulterar. Vissa experter definierar neurosemantics som studiet av hur mening får omvandlas till känslan. Detta komplex typ av vetenskaplig studie har genererat olika teorier och idéer inom sitt område och inom den större ramen för humaniora.

Ett annat sätt att förstå neurosemantics är att ord påverkar ofta känslor. Denna fråga kan också ses som studiet av intaget av språket eller andra semantiska symboler i det centrala nervsystemet, där nervsvar kan korrelera till känslomässiga reaktioner. För att förstå neurosemantics, är det viktigt att förstå innebörden av semantik: semantik själva är visuellt, litterärt eller andra sensoriska symboler som människor och vissa djur, tolka på olika sätt

Området neurosemantics är tvärvetenskaplig. Detta innebär att det sker inom en större samling av humaniora. Några av dessa inkluderar antropologi, sociologi, studier av litteratur, studiet av religion, och studier i filosofi. Andra mer tekniska vetenskaper som lingvistik och anatomi gränsar också på att förstå neurologi och semantik.

Några vetenskapliga proffs närma "Neuro-Semantics" på olika sätt. En av dessa är att förstå semantisk interna som något som sker genom det elektromagnetiska spektrumet. Ett annat sätt att förstå denna typ av intag är i termer av "kognitiv territorium" där forskare kan tala om att kartlägga semantiska begrepp.

Bland de olika teorier om neurosemantics i yrkesområden, många har att göra med frågor om "självförverkligande" eller andra sätt som människan tolkar och förverkligar uppgifter. Till exempel, är en av dessa som föreslås av vissa forskare att tolkningen av språket kan likna tolkningen av trycket på näthinnan som uppfattade ljusmönster. Denna typ av teori innebär att internaliseringen av semantik kan vara mindre slumpmässig än det sätt som dessa semantik ursprungligen genereras.

Fältet neurosemantics kan ha många praktiska tillämpningar till psykologi och psykiatri, men det bör inte förväxlas med dessa discipliner. Det bredare studie av neurosemantics kan också informera nya ansträngningar för att skapa mycket effektiva tekniker för att tillåta människor att interagera med varandra, liksom med de tekniker själva, i nya och bemyndigar sätt. En del av det som skapar intresse i korsningen av neurologi och semantik är tanken att genom att föra mer definition till studiet av hjärnan, kunde forskarna bidra till att lindra vissa negativa villkor eller begränsningar i det mänskliga sinnet.