Vad är en pulmonell blödning?

July 2

En pulmonell blödning är en farlig medicinskt tillstånd där blödning uppstår längs luftvägarna eller i lungorna, vilket leder till andningssvårigheter för patienten. Behandling innebär sug att rensa luftvägarna och hålla patienten andas tillsammans med stödjande vård och behandling av den underliggande orsaken. Det är vanligtvis nödvändigt att få behandling i sjukhusmiljö och prognosen varierar, beroende på naturen av den blödning och patientens medicinska historia. Det är en medicinsk nödsituation och måste behandlas snabbt för att förhindra komplikationer såsom organskador som orsakas av syrebrist eller stötar från blodförlust.

Hos patienter med pulmonell blödning, omfattar varningssignaler sipprade blod från munnen eller näsan, hosta upp blod, och andnöd. Det är vanligast att se blödning i övre luftvägarna. Blödning inne i lungorna kan minska gasutbyte och gör det svårt för lungorna att blåsa upp och tömma ordentligt, genom att störa ytspänningen inne i lungorna.

Prematurer löper hög risk för pulmonell blödning eftersom deras lungor inte är fullt utvecklade. Personer med blödningsrubbningar är också i riskzonen, som är människor som nyligen har lidit skador till lungan, inklusive operationer som involverar lungorna eller luftrören. En person i riskzonen för pulmonell blödning kan redan vara på sjukhuset på grund av underliggande medicinska frågor, vilket gör det lättare att identifiera och behandla blödningar i luftvägarna, om den identifieras.

För patienter med detta tillstånd, kan det vara mycket oroande. Folk får kämpa för att andas och vara oförmögen att ta in syre eller oförmögna att cirkulera syre i blodomloppet på grund av nedsatt gasutbyte. Känslomässigt lidande kan leda till hyperventilation, vilket kan göra situationen värre för patienten. Att hålla patienterna lugna, suga ut blodet, och identifiera den underliggande orsaken så att den kan behandlas är alla kritiska aspekter av behandlingen. Kirurgi kan vara nödvändig för att reparera skador på lungorna eller luftvägarna.

Det är möjligt för patienter att uppleva både pulmonell blödning och lungödem. I dessa situationer, lungorna fylls med vätska och patienten kan utveckla ett skummande, blodiga flytningar från näsan och munnen som ett resultat av den blödning längs luftvägarna och förekomsten av vätska i och runt lungorna. Medicinsk imaging studier kan användas för att söka efter buildups av vätske- och andra problem i lungorna, med målet att identifiera problemets natur och ge lämpliga interventioner till patienten.

  • Det är möjligt för någon att uppleva lungödem, build av vätska i lungorna, i tillägg till en pulmonell blödning.
  • En pulmonell blödning kan innebära blödning i lungorna.
  • Blödning inne i lungorna kan göra det svårt för lungorna att blåsa ordentligt.
  • Patienter som lider av pulmonell blödning kan uppleva sipprade blod från näsan.