InDesign CS5 Specialtecken

January 31

Professionella dokument i InDesign kräver ofta speciella typografiska tecken. Om du behöver redigera text, kan dessa kommandon infoga dem direkt i stället för att navigera i menysystemet för att plocka dem från en lista.

Karaktär Macintosh Windows
Bullet () Alternativ + 8 Alt + 8
Copyright () Alternativ + G Alt + G
Registrerat varumärke () Alternativ + R Alt + R
Varumärke () Alternativ + 2 Alt + 2
Växla mellan tangentbord och typografiska citat Alternativ + Skift + Kommando-tangenten + " Ctrl + Alt + Skift + "
Tankstreck (-) Alternativ + Skift + - Alt + Skift + -
Sv streck (-) Alternativ + - Alt + -
Mjukt bindestreck Skift + Kommando-tangenten + - Ctrl + Skift + -
Em utrymme Skift + Kommando-tangenten + M Ctrl + Skift + M
Sv utrymme Skift + Kommando-tangenten + N Ctrl + Skift + N
Infoga aktuellt sidnummer Alternativ + Skift + Kommando-tangenten + N Ctrl + Alt + Skift + N