Dölja smarta etiketter

August 10

Om du rutinmässigt arbetar med dokument som skickas till dig av andra människor, kanske du vill dölja visningen av smarta etiketter-de vågiga lila understrykningar som visas i dokumentet. Att stänga av dem, så att de inte syns, kan du följa dessa steg:

  1. Välj Alternativ på Verktyg-menyn. I Word visas dialogrutan Alternativ.
  2. Se till att fliken Visa visas. (Se figur 1.)

    Dölja smarta etiketter

    Figur 1. fliken Visa i dialogrutan Alternativ.

  3. Avmarkera Smart Tags kryssrutan.
  4. Klicka på OK.

Dessa steg bara dölja vågiga lila understrykningar; det slutar inte Smarttags inte sparas med dokumentet. Du måste följa stegen i föregående tips för att stoppa dem från att sparas med dokumentet.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (7833) gäller för Microsoft Word 2002 och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Dölja smarta etiketter.