Vad är Ship Stability?

July 26

Ship stabilitet är prestandan av en båt i vattnet i en mängd olika förhållanden, inklusive fullt lastat och i grov sjö. Noggrann eftertanke går in fartygsdesign för att upprätthålla stabiliteten i ogynnsamma förhållanden, och personal är också medvetna om detta som ett problemområde så de kan ladda sitt hantverk på lämpligt sätt. Ingenjörsutbildningar ger en möjlighet för att göra justeringar för att fartyget design för att möta stabilitetsbehov, eftersom operatören kan simulera olika mönster och villkor och se vad som händer, för att avgöra om ett fartyg behöver ytterligare funktioner.

Tyngdpunkten och centrum för flytkraft är båda viktiga faktorer i fartygsstabilitet, som är fartygets totala höjd över vattnet. Dessa bestämmer tendensen att tippa och hur fartyget beter sig när det börjar till häl, lutar åt ena sidan. En låg tyngdpunkt är allmänt önskvärt eftersom det gör att fartyget svårare att luta och kommer att uppmuntra den att återgå till en upprätt position i alla väder. Fartyg med hög tyngdpunkt kan vända sköldpadda, vända och bli omöjlig att upprätt.

Laden fartyg kommer att bete sig annorlunda i vattnet, en viktig faktor för lastfartyg. En fullastad oljetanker, exempelvis uppför sig annorlunda än en tom, och ingenjören behöver faktor detta i designen. Förutsättningarna är också ett övervägande, eftersom kraftiga vindar, regn och grov sjö kan ha en negativ inverkan på fartygsstabilitet. Målet är att bygga en båt som naturligtvis försöker räta upp sig, och kommer alltid att försöka återgå till ett neutralt läge när den skjuts av elementen.

Den fysiska utformningen av skrovet och innehållet i fartyget är inte den enda ersättning för fartygsstabilitet. En ingenjör kan också lägga passiva och aktiva stabilisatorer. Ett exempel på ett passivt system är stödben, sett på ett antal oceangående fartyg för att göra dem mer stabila i grov sjö. Stödben gör det extremt svårt att kapsejsa ett fartyg. Fenor är ett exempel på ett aktivt system, justerbara för att kompensera för ändrade förhållanden och hålla skeppet så stabil som möjligt.

Ingenjörer designa fartyg arbetar på ett antal åtgärder för att förbättra fartygs stabilitet, och fartygen är noggrant testade i havsförsök innan de släpps till kunderna. Under dessa studier kommer att avgöra personal toppfart, kurvtagning, och andra egenskaper hos hantering. De kan också bekräfta sjövärdighet och kontrollera prestanda fullastad, tom, och under ogynnsamma väderförhållanden. Om det finns tvivel om fartygs stabilitet, är nödvändigt montering att rätta till dem.

  • Örlogsfartyg är utformade med breda balkar för att ge den stabilitet som behövs för noggrann pistol och missil eld.
  • Fartyg beter sig annorlunda när de är laddade med last i motsats till tomt.
  • Clipper fartyg, som är bland de snabbaste segelbåtar, breddades vid balken midskepps för att ge sin djupa, smala skrov stabilitet.